www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 BPM – yeni bir dönem için yeni bir nesil

SER, tamamıyla yeni geliştirilmiş olan Business Process Management'ı tanıtıyor

(09.02.2015 - Bonn) SER, süreç yönetiminde "ya...ya..." durumuna bir son verdi. SER, tamamıyla yeni geliştirilmiş olan BPM Services ile normatif, modele dayalı iş süreçleri ile Ad hoc prensibine dayanan, durumsal, bilgilere dayalı görev ve işlem kontrolü arasındaki katı ayrımın üstesinden geldi. Yeni Doxis4 BPM, her iki tarafı bir çözümde bir araya getirmekte ve Doxis4 iECM-Suite'un mevcut ECM platformuna dikişsiz bir şekilde entegre edilebilmektedir.


ECM ve BPM şimdiye dek bir uygulama, ara yazılım veya portal kademesinde zahmetli bir şekilde entegre edilmesi gereken ayrı yazılım sistemleri oluşturmaktaydı. Yeni Doxis4 BPM, ECM & BPM bağlamındaki tüm bilgi nesnelerini ve servisleri, homojen ve aynı zamanda servis odaklı bir platformda (SOA), ortak bir "meta veri çekirdeği" ile yönetme vizyonunu tamamlamıştır. Doxis4 platformu, elektronik arşivleme, DMS, Records Management, Collaboration ve yeni Task ve Process Management ile Content Repository'nin temelini oluşturmaktadır. Tüm çözümler birbiri ile kombine edilebilir ve bunun yanı sıra tek tek, birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir. ECM ve BPM arasında sistem seçiminde geleneksel esas kararı ortadan kalkar.

Normatif süreç yönetiminden adaptif süreç yönetimine esnek geçiş

SER, yeni Doxis4 BPM ile ECM ve BPM arasındaki sınırların yanı sıra görevlerin esnek planlaması için geleneksel, normatif BPM ("Doing by Design") ve adaptif Case veya Task Management ("Design by Doing") arasındaki sınırları da aşar. İki SER çözümü, Task ve Process Management tek bir ortak platformda bulunduğundan, aralarında akıcı bir geçiş mümkündür ve bu da BPM ve Case Management'ın birbirinden bağımsız iki ürün olan başka üreticilere kıyasla önemli bir farklılıktır. SER müşterileri bu nedenle iş süreçleri için önceden tanımlanmış olan süreç modeli ve duruma göre olan model özgürlüğü arasında bireysel olarak doğru dengeyi belirleyebilir ve istedikleri zaman sonradan ayarlayabilir. 

BPM-Prozessarten mit Doxis4

Doxis4, tüm süreç türü kapsamını destekler

 

Doxis4 Task Management – "Design by Doing"

Doxis4 Task Management, Ad hoc görev planlaması için esnek bir araçtır. Bir kere tanımlanmış olan görevler, her zaman kopyalanabilir ve tekrar kullanılabilir. Böylece şirkette mevcut olan süreç bilgileri, çoğaltılabilir ve iş arkadaşları tarafından da kullanılabilir. "Design by Doing" kavramının uygulamada anlamı:

 • Görevleri bir işlemde ad hoc ve duruma göre planlama
 • Görevlerin terminlerini, önceliklerini ve yetkili kişilerini belirleme
 • Görevleri alt görevlere ayırma (istenen derinlikte)
 • İsteğe bağlı olarak görevler arasında bağlılıklar belirleme (sıralı, paralel veya istenen bağlılıklar ile)
 • Görevleri, görevlerin yetkili kişilerini veya terminlerini arama
 • Tüm görevleri ve görevlerin işlemdeki durumunu görüntüleme,
 • Görevler için ad-hoc kararlar tanımlama ve bunlar için protokol oluşturma
 • Tüm görevlerin her zaman kolay anlaşılır ve takip edilebilir olması

Doxis4 Process Management – "Doing by Design"

Bir "Design by Doing" yaklaşımından sık sık tekrarlanan süreç desenleri elde ediliyorsa veya iyi yapılandırılmış bir sürecin otomatik hale getirileceği önceden biliniyorsa, Doxis4 Process Management süreç modelleri önceden tanımlanabilir ve bu modele göre de tek tek işlemler uygulanır. "Doing by Design" aşağıdakileri kapsar:

 • Önceden tanımlanmış olan süreç modellerinin modellenmesi ve uygulanması
 • Durum geçiş ve bağlılık şemaları gibi çeşitli BPM motorları ve modelleme notasyonları desteklenir
 • Otomatik faaliyetler desteklenir
 • Detaylandırma yaparak "modele dayalı" ve ad-hoc görevlerin kombinasyonu
 • Olası kararların önceden tanımlanması
 • Süreç modelinde kuralların belirlenmesi, örneğin bir görevi kimin işleyeceği


Doxis4 BPM'nin resmi ürün tanıtımı, Almanya, Avusturya ve İsviçre için merkezi bir etkinlik çerçevesinde
26 Mart 2015 tarihinde Bonn'da gerçekleştirilecektir. Oturum açmak için buraya tıklayın »

Basın yetkilisi

Basın sorularınız için, bize e-posta veya telefon yoluyla ulaşa bilirsiniz.

SER Solutions Deutschland GmbH
Halkla İlişkiler
Joseph-Schumpeter-Allee 19
D-53227 Bonn
www.ser.de
presse@ser.de

iletişim partneri

Bayan Bärbel Heuser-Roth
e-mail: baerbel.heuser-roth@ser.de
Telefon: +49 (0) 228 90896 220

SER Group Hakkında

SER, tüm bilgi lojistiği konularında komple Enterprise Content yönetim çözümleri sunan Avrupa'nın en büyük yazılım üreticisidir*. SER, kendisine ait olan 22 uluslararası lokasyonda 15 kuruluşta 550'in üzerinde çalışanla müşterilerine yerinde kişisel danışmanlık, uygulama ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra deneyimli ortaklardan oluşan bir ağı mevcuttur. Dünya genelinde 1 milyon'in üzerinde kullanıcı ile yarısı DAX-30 şirketi olmak üzere 2.000'den fazla referans, SER'in müşterileri arasında yer almaktadır.

SER, {ser::jahre_sde}} yıldır her sektörde yer alan şirketler için "Made in Germany" yazılımlar geliştirmektedir. Komple servis odaklı Doxis4 iECM-Suite, teknoloji bakımından bir kilometre taşıdır ve her türlü ECM senaryosu için esnek imkanlar sunmaktadır. Sunulan çözümler arasında elektronik arşivleme ve doküman yönetimi, elektronik dosyalar ve iş akışı, otomatik gelen posta işlemleri ve e-posta arşivleme yer almaktadır.

* Güncel olarak yayınlanan bilançolara göre SER; ciro, brüt kazanç, faaliyet geliri ve çalışan sayısı bakımından Avrupalı ECM üreticileri arasında 1. sırada yer almaktadır.