www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

SER Group

Bir şirket kendi sınıfında standartları belirlemek istiyorsa, sadece iyi olmakla yetinmemeli ve daha fazlası olmalıdır. Müşterilerinin hedeflerini izlemelidir. Teknolojileri ve ürünleri, gelişmeleri izlememeli, bunları belirlemelidir. Bilgi birikimi, pratik deneyimlere dayanmalıdır ve becerilerini pragmatik çözümlerle kanıtlamalıdır.

SER 35 yıldır, Enterprise Content Management (Kurumsal İçerik Yönetimi) yazılımlarının (ECM) geliştirilmesi konusunda standartları belirlemektedir. Kullanıcı dostu belge yönetimi ile evrak bakımından yoğun iş süreçlerini daha verimli, daha etkili ve daha ekonomik bir hale getiriyoruz. 2.000'ün üstünde başarılı proje ve 1 milyon'dan fazla kullanıcı, başarımızın kanıtıdır. Güncel olarak yayınlanan bilançolara göre SER; ciro, brüt kazanç, faaliyet geliri ve çalışan sayısı bakımından Alman ECM yazılımı üreticileri arasında 1. sırada yer almaktadır. SER 550'ün üzerinde çalışan ve Avrupa çapında mevcut olan bir ağ ile müşterilerine kişisel danışmanlık ve destek hizmetlerinin yanı sıra uygulama hizmeti ve uzun süreli bakım sunmaktadır.

Rakamlarla SER

  • 35 yıl deneyim 
  • Almanya'da 10x
  • Avrupa'da 22x
  • 550 çalışan
  • 2.000'ün üstünde proje
  • 1 milyondan fazla kullanıcı

SER - Anlamı/Kökeni

  • Software Enterprise Research
  • 1984 yılında kuruldu
  • Bugün Avrupa çapında15 kuruluş
  • Firma içi yazılım geliştirme ve akıllı modeller ve teknolojiler araştırma

SER, Software Enterprise Research'ün kısaltmasıdır

1984 yılında kurulan SER firması için daha erken zamanlarında bir şirketler grubu yapısı ihtiyacı ortaya çıktı ve bu şirketler grubu bugün bünyesinde 15 kuruluş barındırmaktadır. Bu kuruluşların adları, içerik olarak ve yerel faaliyet alanına göredir, örneğin "SER Solutions Deutschland GmbH". Bu, Almanya'da çözüm satışı gerçekleştiren kuruluşun adıdır.

SER adının kaynağının ve üç harften oluşan kısaltmanın gün geçtikçe daha fazla arka plana atılması çok şaşırtıcı değil. Bu, yazılım sektöründe de tipik bir fenomendir: Günümüzde anlamı pek fazla bilinmeyen üç harfin kullanımı. Dünya çapında tanınan etkileyici şirket örnekleri arasında SAP ve IBM yer almaktadır.

SER, Software Enterprise Research'ün kısaltmasıdır

"Software Enterprise Research"ün odak noktasında başından beri şirketler ve organizasyonlar tarafından bilgiye dayanan işler alanında kullanım için yazılımların geliştirilmesi ve akıllı yöntemlerle teknoloji araştırmaları yer almaktaydı. Şirketin kurulduğu zamanlarda ana faaliyet alanları arasında elektronik arşivleme ve belge yönetiminin yanı sıra iş verimliliğini arttırmak için bunların mümkün olduğunca çok sektörde kullanılabilirliği bulunuyordu. Binyıl dönümünden kısa bir süre önce ise SER, içeriklerin otomatik olarak tanınması ve işlenmesi için nöronal ağlar temelinde teknolojiler geliştirmeye başladı. Bundan böyle de içerikleri, kurumsal işlemleri ve insanları akıllı bir şekilde birbirine bağlayarak dijital endüstriyel devrime giden yol hazırlanmış oldu. 2014 yılında bu teknolojilerin şirketlerde kullanılması, ofis işlerinin verimliliğine önemli bir katkıda bulunmaktadır.

SER, Doxis4 iECM-Suite yazılımını geliştirerek teknoloji alanında bir kere daha bir kilometre taşı koymuştur. Bu yazılımın servis odaklı mimarisi, uygulamaların şirketin tamamında ihtiyaca göre kullanılmasını mümkün kılmaktadır. SER tarafından sunulan Enterprise Content Management, iş süreçlerinin akıllı bir şekilde otomatik hale getirilmesini ve hızlandırılmasını ve sunulan hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini sağlamaktadır.

© SER Software Enterprise Research

Software Enterprise Research hakkında daha fazla bilgi alın

SER şirket bölümleri

"Organizasyon" sözcüğünün kökeni, yardımcı araç veya alet anlamına gelen Yunanca "organon" kelimesidir. Bu tanım da organizasyonun aslında ne olması gerektiğini bize hatırlatır. Biz bürokrasi yerine motivasyon, kişisel inisiyatif ve şahsi sorumluluğa değer veriyoruz. Sade organizasyon yapıları ve düz hiyerarşiler, SER Group'un performansını ve esnekliğini vurgulamaktadır. Şirket bölümlerimizi DAHA YAKINDAN tanıyın.

SER şirket bölümleri hakkında daha fazla bilgi alın

SER Group, 22 uluslararası yerde ilgili ülkelerde kendi bayileriyle ve birçok ülkede uluslararası olan bir ortak ağı ile temsil edilmektedir. Bir şehir seçerek bu şehirde bulunan SER şubesi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.