www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

IDW PS 880 sertifikası

SER Solutions Deutschland GmbH'nın koşulları

Deloitte & Touche GmbH denetim şirketi tarafından oluşturulan, "Doxis4" uygulama yazılımının kontrolüne yönelik raporu teftiş izninin SER Solutions Deutschland GmbH ve Deloitte arasında imzalanan sorumluluk sözleşmesine göre azami toplam sorumluluk tutarının 5 milyon Euro olduğunu kabul ediyorum/ediyoruz. Birden fazla alacaklıya karşı mesuliyet durumunda 5 milyon Euro değerindeki azami toplam sorumluluk tutarı sadece bir kere ödenmelidir. "Doxis4"ü kontrol etme iş emri, denetmenler ve denetim şirketleri için 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren genel iş emri koşullarına tabidir. Rapor, yukarıda belirtilen koşulları onaylamayan kişilere devredilemez.