www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

SER çözümlerinizin etkinlik derecesini arttırın

SERacademy, SER'in Enterprise Content Management eğitim merkezidir. Kullanıcılar, proje geliştiricileri ve yöneticiler burada SER çözümlerini temel yapılandırmadan günlük işlerde üretken bir şekilde kullanıma kadar verimli bir şekilde kullanmayı en kısa zamanda öğrenir. SERacademy bugün Bonn, Berlin ve Stuttgart'ta üç çok modern eğitim merkezi ile Almanya'nın tümünde müşterilere yakındır. SERacademy bunun yanı sıra Avusturya'daki müşteriler ve istekli kişiler için başkent Viyana'da eğitim sunmaktadır.

SERacademy, eğitime katılanlarına, SER sistemleri ile günlük işlerde en üst düzeyi elde etmeyi öğretir. Burada söz konusu olan sadece ürünlerin prensip olarak kullanımı değildir, bu zaten Microsoft görünümü & hissinin istikrarlı bir şekilde kullanılması sayesinde sezgisel bir şekilde mümkündür. SERacademy eğitimlerinde en kısa zamanda Doxis4 iECM-Suite'un gelişmiş seçeneklerini ve özel fonksiyonları öğretilir. Şirkette ECM hakkında daha fazla bilgi, uygulanan çözümlerin etkinlik derecesini arttırır.

SERacademy

  • Almanya'da (Berlin, Bonn, Stuttgart) ve Avusturya'da (Viyana) 4 çok modern eğitim merkezi
  • İçerik açısından birbirini takip eden 26 adet, 1 - 4 günlük standart eğitim
  • Tüm eğitimlerde yüksek oranda uygulamalı eğitim

SERacademy'nin en önemli hedef grupları

Teknik yöneticiler

Teknik yöneticiler, şirket için önemli olan sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve en iyi şekilde kullanılabilir olmasını sağlamalıdır. Bu nedenle yöneticiler, Doxis4 Content Service Bus'ın ve tüm bileşenlerinin yapılandırmasını ve bakımını öğrenir, örn. bellek sanallaştırması, çoğaltma ve Information Lifecycle Management (ILM) üzerinde çalışır.

Uzman yöneticiler ve geliştiriciler

Uzman yöneticiler için odak noktası, dosyalama ve arama maskelerini, kayıt modellerini ve iş akışı yapılarını bireysel olarak tasarlamak için Doxis4 cubeDesigner kullanımı ve kullanıcılar ile kullanıcı yetkilerinin sistemde yönetimidir. Bu şekilde SER müşterileri, uyguladıkları çözümleri kendileri geliştirebilir ve bireysel şirket gereksinimlerine uyarlayabilir.

Power-User (Bilgisayarı çok fazla kullanan kişiler)

Kullanıcılar, eğitimlerde en kısa zamanda yazılımın tüm fonksiyon kapsamını öğrenir ve "Power-User" olarak bu know-how'ı kendi şirketlerine aktarır. Eğitimde örneğin çok fazla miktarda veri mevcut olduğunda da gerekli bilgileri her zaman hızlı bir şekilde bulabilmek için farklı arama, filtreleme ve gruplandırma fonksiyonlarını verimli bir şekilde kombine etmek öğretilir.

SERacademy'de sunulan eğitim

SERacademy'de sunulan eğitim şu anda kısmen içerik bakımından birbirini takip eden 26 standart eğitimi kapsamaktadır. Eğitim modülleri, eğitimin konusuna ve talebine bağlı olarak bir ile dört gün arasında sürer. Uzman eğitmenler, dört eğitim merkezinde çeşitli konular için eğitim sunar ve böylece eğitimlerin yüksek kalitesi korunur. Müşteri taleplerine uyarlanmış olan ve gerektiğinde müşterinin yerinde de verilen eğitimler, SER'academy'nin hizmet kapsamını tamamlar.

SERacademy, ECM çözümlerinin etkinlik derecesini istenen şekilde arttırmak için farklı hedef gruplar için tasarlanmış olan ve yüksek oranda uygulamalı eğitim içeren eğitimler sunar.

SERacademy ekibi