www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Web istemcisi – belgelere, dosyalara, işlemlere & görevlere esnek erişim

Tarayıcı için üniversal ECM istemcisi –
Doxis4 webCube

Kurulumun gerekli olmaması, kolay yönetim ve çok platformla çalışma özelliği; belge, dosya, işlem ve görevlerle çalışmak için Doxis4 Web istemcisinin tartışmasız avantajları arasındadır. İş süreçlerinin, şirket sınırlarının ötesinde olduğu durumlar için de Doxis4 Web istemcisi uygundur. Bilgisayarına veya dizüstü bilgisayarına Internet Explorer, Firefox veya Chrome kurulu olan ve uygun bir ağ bağlantısına sahip olan kişiler, Doxis4 webCube ile çalışabilir.

Doxis4 webCube, Doxis4 iECM-Suite'un üniversal Web istemcisidir. Kayıt yapmaktan, erişime ve belge, dosya, işlem ve görevlerle çalışmaya kadar olmak üzere tüm fonksiyonları kompakt ve ilgili işletim sistemi ve kullanılan donanım platformundan bağımsız bir şekilde tek bir Web istemcisinde sunar. Doxis4 webCube, modern ve üniversal Web teknolojilerinin kullanılması sayesinde bilgisayarı çok fazla kullanan kişiler için kapsamlı bir ECM istemcisinden, harici proje ve iş ortakları ile birlikte çalışma imkanına ve başka Web uygulamalarının, Wiki'lerin ve müşteri portallarının seçici entegrasyonuna kadar olmak üzere neredeyse sınırsız uygulama ve entegrasyon imkanları sunmaktadır.

Doxis4 iECM-Suite yazılımının yüksek performanslı ECM altyapısı, Doxis4 webCube ile tarayıcı tabanlı çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Esnek Web tabanlı erişim seçeneklerinin yanı sıra aynı anda tek bir çözümde kullanılabilen Windows tabanlı ve mobil Doxis4 istemcileri seçilebilir. 

Doxis4 webCube, organizasyonun ihtiyaçlarına ve bireysel kullanıcı bilgilerinin uyarlanabilir. Doxis4 webCube bunun yanı sıra Drag & Drop (Sürükle ve Bırak) işlevi, bağlama duyarlı çok işlevli araç çubuğu, kaydırılabilir pencere alanları ve çok sayıda başka fonksiyonla bir masaüstü uygulamasının alışılan kullanım konforunu sunar. Modern Web teknolojilerinin kullanımı, Doxis4 webCube ile çalışmayı, tarayıcı sınırları içerisinde mümkün olduğu kadar konforlu bir hale getirmektedir.

Tarayıcı tabanlı arama & görüntüleme

Doxis4 webCube, mevcut olan tüm bilgilere erişim için Windows istemcisi ile konforlu araştırma fonksiyonları sunar: bunların arasında başkalarının yanı sıra hızlı arama, dizin araması, akıllı tam metin araması ve dosyalar içerisinde hiyerarşik navigasyon yer almaktadır.

Yeni HTML5-Viewer (Görüntüleyici) 300'den fazla farklı dosya biçimi görüntüler ve Windows istemcisinin kapsamlı ek açıklama seçeneklerini, Web tarayıcısına da getirir.

Tarayıcı tabanlı kaydetme, düzenleme & iş akışları

Kullanıcı, Doxis4 iECM-Suite'un üniversal Web istemcisi ile sadece tek bir istemciyle belgeleri arşivleyebilir ve belgeleri, dosyaları, işlemleri ve görevleri tekrar bulabilir ve düzenleyebilir. Böylece Doxis4 webCube ile "canlı" belgeler için giriş ve çıkış yapılabilir, çalışma sürümleri oluşturulabilir, farklı ek açıklamalar eklenebilir ve belgeler kontrollü bir şekilde iletilebilir. Doxis4 webCube, tamamlanan belgeleri, revizyon bakımından güvenli bir şekilde Doxis4 arşivine arşivler.

Tarayıcı tabanlı entegrasyon

Başka Web sayfalarına ve portallara entegrasyon ve URL ile iFrame üzerinden kontrol etme imkanı, Doxis4 fonksiyon yelpazesini, şirkette başka Web tabanlı çözümler (örn. İntranet veya müşteri portalı) de kapsayacak şekilde genişletmektedir. Yetkiler ve erişimler ise Doxis4 webCube'un tüm kimlik doğrulama işlemleri yardımıyla kontrol edilebilir. Bu şekilde örneğin kişisel Doxis4 posta kutusu veya önceden yapılandırılmış olan sonuç listeleri, portal sayfalarına bağlanabilir.

Doxis4 cubeWiki (Doxis4 webCube kavramı ile Wiki kavramının kombinasyonu) ile Doxis4 iECM-Suite bağlamında içeriklerine doğrudan Doxis4 webCube ile erişilebilen bir Wiki sunulmaktadır. 

Doxis4 webCube hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

 • Belgeler, dosyalar, işlemler ve görevler için üniversal Web ECM istemcisi
 • Standart tarayıcılar için tam destek (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
 • Windows istemcisi, Web istemcisi ve mobil istemciler aynı anda tek bir çözümde kullanılabilir
 • İş ortakları, şubeler vs. güvenli bir şekilde entegre edilebilir
 • Kuruluma gerek yok ve kolay yönetim

Beceriler & Güçlü yanlar

 • Donanım ve platformdan bağımsız istemci

  Doxis4 webCube, Doxis4 iECM-Suite'un üniversal ECM Web istemcisidir. Donanım ve işletim sisteminden bağımsız olarak, standart bir Web tarayıcısı (Internet Explorer, Firefox veya Chrome) üzerinden kullanılabilir. Farklı cihazlarla ve değişen yerlerde belgeler, dosyalar, işlemler ve görevler ile çalışmak için her bir çalışma yeri için ayrı bir kurulum yapmaya gerek yoktur.

 • Yüksek performanslı Web arabirimleri

  Modern HTML5 ve AJAX teknolojilerinin kullanımı, Doxis4 webCube ile çalışmayı, Microsoft Office ve benzer Windows uygulamalarından alıştığınız gibi konforlu ve verimli bir hale getirmektedir. Belgeler Drag & Drop (Sürükle ve Bırak) aracılığıyla kolayca kaydedilebilir. Bağlama duyarlı çok işlevli araç çubuğu, Microsoft Office'den de bilindiği gibi güncel uygulama bağlamına otomatik olarak uyarlanır. Doxis4 webCube istemcisinin merkezi tasarımı üzerinden arabirimler yapılandırılabilir ve belirli kullanıcı grupları ve uygulama senaryoları için uyarlanabilir.

 • Tarayıcıda kişisel çalışma alanı

  Oturum açtıktan sonra Doxis4 webCube ile Content Repository'de iş için gerekli bilgilere doğrudan erişim sunan bir Web çalışma alanı sunulur. Bunların arasında kişisel posta kutusunda, grup posta kutularında ve ayrıca oturum açmış olan Doxis4 kullanıcısı için serbest bırakılmış olan posta kutularında bulunan güncel görevler yer almaktadır. Belirli belge ve dosyaların yanı sıra sık sık kullanılan arama ayarlarına hızlı erişim için kullanıcı, kendi dizinlerini tanımlayabilir.

 • Entegre edilmiş belge gösterimi

  Diğer durumlarda sadece kurulu bir orijinal uygulama ile görüntülenebilen özel belge biçimleri, Doxis4 webCube ile bundan bağımsız olarak kullanıma sunulur. Doxis4 webCube'a entegre edilmiş olan HTML5-Viewer (Görüntüleyici) ile belgeler 300 biçimde görüntülenebilir ve belgelere ek açıklamalar eklenebilir. Buna resimler ve Office belgeleri gibi tüm standart biçimler dahildir. Orijinal uygulama sadece düzenleme yapmak için cihaza kurulu olmalıdır. Belgeler, sayfalar halinde sunucu üzerinden gösterim için hazırlanır ve tarayıcıya aktarılır.

 • Wiki ve portal entegrasyonu

  Wiki içerikleri, Doxis4 webCube aracılığıyla Doxis4 Content Repository'de arşivlenen meta veriler ve tam metin üzerinden bulunabilir. Bu şekilde entegre edilebilen Wiki çözümü Doxis4 cubeWiki, Doxis4 iECM-Suite içerisinde ortak bir şekilde düzenlenebilen bir bilgi yönetimi platformu oluşturmaktadır. Doxis4 webCube ve cubeWiki'nin birbirine bağlanması, diğer yöne doğru veya başka portal sayfaları için de mümkündür: Portlet'ler aracılığıyla birçok Doxis4 webCube fonksiyonu doğrudan Web ve Wiki sayfalarına bağlanabilir.

 • Ağda da alışılagelmiş güvenlik

  Doxis4 webCube aracılığıyla oturum açma işlemi, bilinen şekilde Doxis4 sunucusunda gerçekleştirilir. Buna paralel olarak mevcut olan Windows kullanıcı yönetimi de kullanılabilir. Kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra Doxis4 kullanıcı yönetimi, hak konsepti ile devreye girer. Bir kere Doxis4 cubeDesigner'da tanımlanmış olan hak konsepti, üniversal olarak tüm Doxis4 istemcileri için geçerli olur. Doxis4 Web istemcisi, iş ortakları ve proje katılımcıları tarafından belge ve dosyalara erişmek veya işlemlere katılmak için kullanılıyorsa, oturum açma esnasında mevcut olan ana veriler (müşteriler, tedarikçiler, ortaklar) ve kullanıcı hesapları kullanılabilir. Bu, yönetimi kolaylaştırır ve iş ortaklarının sadece kendi belge, dosya ve işlemlerine erişimi olmasını sağlar.

 • Başka istemciler ve cihazlarla paralel kullanım

  Doxis4 webCube, Doxis4'te yer alan belgelere, dosyalara, işlemlere ve görevlere erişim sunan çok sayıda seçenekten biridir. Çalışma durumu, fonksiyon ihtiyacı ve kullanım sıklığına bağlı olarak uygun Doxis4 istemcisini, Windows tabanlı veya mobil sürüm de olmak üzere bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanabilir. Doxis4 webCube, ergonomik nedenlerden dolayı tablet büyüklüğünden itibaren tüm cihazlar için önerilir; akıllı telefonlar için Doxis4 mobileCube daha uygundur. Doxis4 webCube ile güncel belge sürümleri, gerekli olan dosyalar, işlemler ve görevler her zaman bulunulan yerden bağımsız olarak kullanılabilir. İstemciden bağımsız olarak Doxis4 cubeDesigner'da tanımlanan merkezi ve tek tip kullanıcı konsepti ön plana çıkmaktadır.

Üniversal Web istemcisi

Doxis4 webCube arama ve dosyalama iletişim kutularına, posta kutularına ve Doxis4 iECM-Suite sık kullanılanlarına hızlı ve kolay erişim sunar. Bağlama duyarlı menü çubuğu, sekmeler üzerinden navigasyon, uyarlanabilir görünümler vs. ile tüm fonksiyonlar konforlu bu şekilde, bilinen Office ortamına paralel olarak bir tek tip Web arabiriminde kullanılabilir.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Hedefe daha hızlı ulaşın

Doxis4 webCube istemcisi kullanıcı tarafından fareyle sadece birkaç kere tıklayarak bireysel olarak taleplere ve görevlere uyarlanabilir. Sık kullanılanlar ve en son kullanılan içerikler listesi üzerinden arama işlevine, belgelere, dosyalara ve görevlere hızlı ve konforlu bir şekilde erişmek mümkündür. Kişisel ve genel sık kullanılanlar, münferit nesnelerin yanı sıra tekrarlayan aramalar için de mümkündür. 

Bilgilerin paylaşımı – güvenli ve yapılandırılmış

Harici katılımcılar sanaldoku istemcisi (Webbrowser) ile paylaşılmış klasörler, dokümanlar, takvimler, görevler ve iş akışlarına güvenli, lokasyondan bağımsız erişim elde ederler. Zorunlu olarak e-posta eklerine ya da paylaşılan dosyaya kanaat getirmek ve bunlarla ilgili güvenlik riskleri ve versiyon karmaşalıklarına katlanmak yerine, Doxis4 ile ortak kullanılabilen veri tabanı korunmuş ve güncel kalır.

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 webCube'a genel bakış

Web istemcisi

 • Tarayıcı tabanlı, üniversal bir uygulamada belge ve dosyalarla çalışma ve işlemleri düzenleme
 • Kullanıcı arabirimi, güncel Web teknolojilerini Office Look & Feel (Drag&Drop, Ribbons, Tabbed Browsing ve çok daha fazlası) ile bir araya getirir
 • Fonksiyon kapsamı ve arabirimler, çeşitli uygulama senaryoları ve kullanıcı grupları için yapılandırılabilir
 • Kişisel ve bireysel olarak ayarlanabilir: Sık kullanılanlar, görünümler, dizinler vs.
 • Standart Web mimarisi - J2EE Servlet tabanlı, Template Engine olarak JSP
 • Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome'u destekler
 • Windows kimlik doğrulaması üzerinden Single Sign-On (Kerberos) 

Arama & Görüntüleme

 • Uygulama durumuna bağlı olarak farklı arama iletişim kutuları veya hızlı arama üzerinden tüm Doxis4 Content Repository'de arama
 • Belge özniteliklerine göre dizin araması
 • Belge içeriklerine göre hataya dayanıklı ve dilden bağımsız tam metin araması
 • Kombine belge öznitelikleri ve içerikleri araması
 • Sınıflandırma, gruplandırma ve filtreleme fonksiyonu ile dinamik sonuç listeleri
 • Belgelere, arama şablonlarına ve RSS-Feed üzerinden posta kutularına erişim
 • 300'den fazla farklı dosya biçiminin gösterimi – ek açıklamalar ile birlikte, sayfa sayfa yükleme Laden
 • Görüntü dosyalarının PDF'e On-the-fly dönüşümü

 

Kayıt & Dizinleme

 • Drag & Drop (Sürükle ve Bırak) ile kaydetme ve atama (örn. dosyalara/klasörlere)
 • Öznitelikler veya belge içeriği üzerinden manüel ve otomatik dizinleme
 • Meta verileri toplamak için üniversal olarak tasarlanabilir kayıt maskeleri ve yöntemleri
 • Öneri fonksiyonu sayesinde dizin değerleri girişinde bağlama bağlı destek

Düzenleme & İşbirliği

 • Sürüm yönetimi ve Check-in-/Check-out mekanizması
 • Ekipte "canlı" belgeleri düzenleme (işbirliği)
 • Belgelerde, dosyalarda ve güncellenen arama sonuçlarında değişiklikleri bildirmek ve arama yapmak için abonelik fonksiyonu
 • Engelleme ve silme mekanizmalarının kullanımı
 • Düzenleme bilgileri, işaretlemeler ve yorumlar için kapsamlı ek açıklama araçları

Web entegrasyonu

 • Doxis4'te versiyonlama ve düzenleme fonksiyonları ile Native Wiki entegrasyonu
 • "Normal" belgeler ve "Wiki" belgeleri üzerinden kombine arama
 • Wiki belgeleri için de sürüm yönetimi ve DMS hak yönetimi
 • Mashup uyumlu Web bileşenleri/URL açma (Google Maps ile kullanılan gibi)
 • Doxis4 maskeleri ve sonuç listeleri için Web sayfalarına Portlet entegrasyonu

Yönetim

 • Müvekkil uyumlu
 • Entegre edilmiş geliştirme ortamı ve çok dilli Customizing (Özelleştirme) – Doxis4 cubeDesigner
 • Serbest tasarlanabilir kayıt maskeleri, araştırma maskeleri ve sonuç listeleri
 • Bireysel yapılandırılabilir görünümler, yetkiler ve onaylar
 • Kapsamlı Scripting (komut dosyası oluşturma) seçenekleri
 • Merkezi veya merkezden uzak yönetim (kullanıcı, grup veya rol şeması)
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner

Bilgi Sayfası »
Doxis4 iECM-Suite'un Web tabanlı istemcisi - Doxis4 webCube
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un Web tabanlı istemcisi - Doxis4 webCube

Bilgi Sayfası »