www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae


Doxis4 iECM-Suite'un çevik mimarisi

Modern Doxis4 mimarisi

Şirketinde çevikliği sürekli bir hale getirmek istiyorsanız, yazılım seçiminde yazılımın mimarisine önem vermelisiniz. Bu özellikle Enterprise Content Management (ECM) için geçerlidir. Küreselleşme nedeniyle piyasalar, yenilikler ve hızlı bir şekilde değişen müşteri isteklerinden dolayı hızlı bir şekilde değiştiğinden, IT alanında çeviklik büyük önem taşımaktadır. Değişim ile birlikte iş süreçleri ve uygulamalar da değişmektedir. Bu da iş süreçleri çerçevesinde sunulan Content'i (İçerik) ve temelde bulunan düzen yapılarını etkilemektedir.

Şirket uygulamalarında sık sık çok sayıda tek tek uygulama içeren büyük uygulama ortamları bulunmaktadır ve bunlar eğer birbirleri ile iletişim halindeyse noktadan noktaya arabirimler üzerinden iletişim kurmaktadır. Bir şirkette ne kadar fazla uygulamaya özel arabirim varsa, tüm sisteme bağlılık da o kadar yüksektir ve tüm sistemin şeffaflığı da o kadar azdır. Yapılan değişikliklerin etkileri, mesleki ve teknik açıdan artık öngörülemez. Uygulamalar eskidikçe, değişikliklere karşı bağışıklık kazanır. En geç bu durumda şirket bakımından kritik bir noktaya gelinmiştir, çünkü artık piyasa taleplerini yeterli ve yeterince hızlı bir şekilde yerine getirmek mümkün değildir. Bunun sonucunda şirketler, IT sistemleri tarafından desteklenmek yerine engellenir.

Platformlar ve şirketler arası etkileşim

Piyasa dinamikleri, eskiden bağımsız olan belge yönetimi ve arşiv uygulamalarının gün geçtikçe daha fazla platformlar ve şirketler arası bir şekilde iş mantığı düzeyinde birbiri ile etkileşim halinde olmasını gerektirmektedir. Doxis4'ün hedefi, heterojen ve çok çeşitli bir DMW uygulama ortamının karmaşıklığını, Doxis4 CSB mimarisi temelinde, işlevsel kısıtlamalar olmadan sağlamlaştırmaktır. Bu tür global bir ECM sistemi, şirketler arası iş süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlar ve buna ilave olarak işletme düzeyinde departmanlara ve uzman bölümlere işletmeye yönelik iş süreçleri için düzenleme sistemleri sunar. Bu şekilde yeni ürünler ve hizmetler daha hızlı bir şekilde uygulamaya alınabilir ve mevcut olan hizmetler, daha hızlı bir şekilde yeni taleplere uyarlanabilir. Geliştirme süreleri kısalır ve maliyetler düşer. Bu esneklik özellikle düzenleyici çerçeve koşulları yerine getirilmesi gerektiğinde yararlıdır.

Kaynaklar ve maliyet bakımından ideal altyapı

Her şeyi kapsayan bir ECM sistemi, IT alanında da işleri kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür, çünkü şirkette birden fazla DMS sistemi yerine artık sadece tek bir DMS sistemi yönetmek gerekir. Bilgi yönetiminin, bir ECM temelinde birleştirilmesi sayesinde altyapı, küçülerek kaynaklar ve maliyet bakımından ideal olan bir çekirdek haline gelir. Birleştirme ile birlikte yedekli bir şekilde çeşitli uygulamalara dağılmış halde bir engel oluşturan gereksiz IT fonksiyon yükünü atmış olursunuz. Bu şekilde kapasite aşımlarını önleyebilir ve işletme yönetimi ile süreç maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Bir DMS'ye yönelik işletimsel talepler, çok yönlüdür ve zamanla artar. Doxis4 CSB sayesinde yeni veya değişen talepleri, hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirebilir ve uyarlayabilirsiniz. Doxis4 iECM-Suite uygulaması organizasyonel, yapısal ve teknik entegrasyonu kapsamaktadır. Doxis4 CSB bunun için esnek servis ve iş mantığının (3 kademeli mimari) birleştirilmesi konseptini sunmaktadır. Çeşitli ECM geliştirmeleri ile ve farklı ECM üreticileri tarafından sunulan yazılıma kıyasla Doxis4 bunun için uygulamalar arasında veya kullanılan ve sunulan servisler arasında etkileşim için gerekli olan mekanizmaları sunar. Arabirim sorunları olmadığında, bu şekilde yeni uygulamalar "yaratılabilir" ve değişiklikler yapılabilir.

Çevik mimari hakkında daha fazla bilgi alın

IT alanında çeviklik

 • modern şirketlerin rekabet edebilirliğine önemli bir katkıda bulunmaktadır
 • özellikle hızlı bir şekilde büyüyen kapasiteler (kullanıcılar, veri hacmi vs.) ve değişen işlevsel talepler bakımından bilgi işleme işinin değişme kabiliyetini belirlemektedir

Doxis4 iECM-Suite'un SOA mimarisi

Arşivleme, DMS; dijital kayıtlar, iş süreçleri, gelen haberleşme işlemleri için entegre edilmiş ECM platformu

Doxis4 iECM-Suite'un çeviklik faktörleri

 • Karmaşıklığı azaltma

  Bakımı ve değiştirmesi zahmetli olan geleneksel, monolitik belge yönetim sistemlerine kıyasla Doxis4, tek bir platform olarak, kullanılan bileşenlerin, fonksiyonların ve içeriklerin etkileşimi bakımından en yüksek düzeyde şeffaflık sunar.

 • Bağlantı

  Doxis4 iECM-Suite, teknik açıdan arabirim olmadan servisler arasında ve içerik bakımından bilgi nesneleri arasında istenen şekilde bağlantı yapma imkanı sunduğundan çeviktir. Böylece tek bir teknoloji ile birçok farklı uygulama gerçekleştirmek mümkündür.

 • Parametrelenebilirlik

  Doxis4 iECM-Suite, istemciler arası olacak şekilde (Windows/Web) tek bir uzman yönetim istemcisi üzerinden programlama yapmadan kolay ve hızlı bir şekilde tasarlanabilir ve parametrelenebilir.

 • Yedeklilik yok

  Doxis4 iECM-Suite'un temel hizmetleri ve uzman servisleri, genel verileri ve fonksiyonları, bir uygulama içerisinde sadece bir kere mevcut olacak şekilde bir araya getirir. Fonksiyon kesişmeleri böylece geçmişte kalır.

 • Ölçeklenebilirlik

  Doxis4 iECM-Suite genişletmelerinde çeviklik, en yüksek ölçeklenebilirlik biçiminde ortaya çıkmaktadır. Şirketler, Doxis4 ile kapasiteleri (kullanıcı, hacim vs.) esnek bir şekilde ihtiyaca göre ayarlayabilir.

 • Sistemi ayrıştırma

  İşlevsel kesişmelerin ve çok yönlü arabirimlerin olduğu, birçok farklı üreticinin ve sistemin dağılmış ECM uygulamalarına kıyasla Doxis4, tüm servisleri entegre edilmiş bir şekilde, arabirim sorumları olmadan tek bir sistem platformu üzerinde sunmaktadır.

 • Yeniden kullanabilirlik

  Servisler, birçok farklı uygulama bağlamında yeniden kullanılabilmektedir. Fonksiyonların, birbirinden bağımsız servisler halinde birleştirilmesi sayesinde yapılan değişiklerin etkileri şeffaftır.

İş süreçleri ile uyumlu

Doxis4 iECM-Suite, modern, servis odaklı bir mimariye (SOA) dayanmaktadır. Esnek uygulama mimarisi, tüm fonksiyonları servisler (hizmetler) halinde düzenlemektedir ve bunların temelinde esnek ECM uygulamaları geliştirilmektedir. Belgeleri, işlemleri ve kayıtları yönetmek için daha yüksek kaliteli ECM hizmetlerini ortak ve kesintisiz bir platformda sunabilmek amacıyla Authorization (Yetkilendirme), Security (Güvenlik), Events (Etkinlikler), Audit Trail (Denetim Kılavuzu) ve meta veri yönetimi için ortak temel hizmetler bir temel oluşturmaktadır. Ortak platform ve servislerin esnek bir şekilde kombine edilmesi, uygulamanın ardışık bir yapıya sahip olmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin Doxis4 Archive Service'in (Arşiv Servisi) belgeleri, kolayca Doxis4 Records & Relationship Service (Kayıt İlişki Servisi) üzerinden dosyalar oluşturacak şekilde birleştirilebilmektedir.

Doxis4 SOA mimarisi hakkında daha fazla bilgi alın

Doxis4 iECM-Suite

 • servis odaklı platform
 • içerikler ve meta veriler yapısal olarak birbirinden ayrılır
 • Unicode uyumlu
 • SOAP WebService iletişimi
 • JEE temel teknoloji
 • İşletim sistemi ve veri tabanı bakımından bağımsız
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner

Bilgi Sayfası »
Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu

Bilgi Sayfası »
Sunucu tarafında biçim dönüştürme - Doxis4 Rendition Server
Bilgi Sayfası

Sunucu tarafında biçim dönüştürme - Doxis4 Rendition Server

Bilgi Sayfası »
Dijital büro organizasyonu ve otomasyonu - Doxis4 SmartOffice Plus
Bilgi Sayfası

Dijital büro organizasyonu ve otomasyonu - Doxis4 SmartOffice Plus

Bilgi Sayfası »
Doxis4 iECM-Suite'un Web tabanlı istemcisi - Doxis4 webCube
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un Web tabanlı istemcisi - Doxis4 webCube

Bilgi Sayfası »
Compliance Storage çözümleri: Güvenli ve sertifikalı! - Doxis4 safeLock
Bilgi Sayfası

Compliance Storage çözümleri: Güvenli ve sertifikalı! - Doxis4 safeLock

Bilgi Sayfası »
Mobil cihazlar için istemci - Doxis4 mobileCube
Bilgi Sayfası

Mobil cihazlar için istemci - Doxis4 mobileCube

Bilgi Sayfası »