www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 mimarisi, iş süreçleri
ile uyumludur

Modern Doxis4 mimarisi

Statik IT artık gelecek vaat etmemektedir. Servis odaklı mimari (SOA), artık uygulamalar yerine iş süreçleri ön planda olduğundan, IT dünyasında komple bir paradigma değişimi başlatmıştır. Çalışma süresi esnasında hangi servislerin gerektiğinde birbiri ile iletişim halinde olacağı belirlenmektedir. SOA içerisinde etkileşim, tamamıyla otomatik bir şekilde gerçekleşir. Kullanıcı veya bir olay, süreci tetikleyebilir, ancak işleme bağımsız bir otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. SOA kontrollü bir süreç için bir uygulama örneği, bir faturanın otomatik olarak onaylanmasıdır: Ürün girişi ve fatura, sipariş ile uyumlu olduğunda ve müşteri şikayeti yoksa, ödeme talimatı tamamıyla otomatik bir şekilde verilebilir.

Doxis4 iECM-Suite, modern, servis odaklı bir mimariye (SOA) dayanmaktadır. Esnek uygulama mimarisi, tüm fonksiyonları servisler (hizmetler) halinde düzenlemektedir ve bunların temelinde esnek ECM uygulamaları geliştirilmektedir. Belgeleri, işlemleri ve kayıtları yönetmek için daha yüksek kaliteli ECM hizmetlerini ortak ve kesintisiz bir platformda sunabilmek amacıyla Authorization (Yetkilendirme), Security (Güvenlik), Events (Etkinlikler), Audit Trail (Denetim Kılavuzu) ve meta veri yönetimi için ortak temel hizmetler bir temel oluşturmaktadır. Ortak platform ve servislerin esnek bir şekilde kombine edilmesi, uygulamanın ardışık bir yapıya sahip olmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin Doxis4 Archive Service'in (Arşiv Servisi) belgeleri, kolayca Doxis4 Records & Relationship Service (Kayıt İlişki Servisi) üzerinden dosyalar oluşturacak şekilde birleştirilebilmektedir.

Doxis4 iECM-Suite

  • servis odaklı platform
  • içerikler ve meta veriler yapısal olarak birbirinden ayrılır
  • Unicode uyumlu
  • SOAP WebService iletişimi
  • JEE temel teknoloji
  • Her türlü işletim sistemi ve veri tabanı ile kullanılabilir

Doxis4 iECM-Suite, modern bir 3 kademeli mimariye (three tier architecture) dayanmaktadır ve aşağıdakilere ayrılır:

  • Sunum kademesi (client tier)
  • Mantık kademesi (application-server tier)
  • Veri depolama kademesi (data ve storage server tier)

Tek tek kademeler, kesin bir şekilde birbirinden ayrılmıştır. Böylece bir sistem içerisinde bağlılıkların karmaşıklığı azaltır.

Doxis4 Content Service Bus

Kısaca CSB denilen Doxis4 Content Service Bus, kullanılan Doxis4 servisleri arasındaki koordinasyonu ("Orkestrasyon") üstlenir. Böylece sadece tek bir kurulum temelinde herhangi bir kesişme olmadan farklı ECM uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür. Doxis4 CSB, meta verileri sunucusu olarak işlevinde, Doxis4 iECM-Suite içerisinde her türlü bilgi nesnesinin dizinlerini yönetir (örn. belgeler, dosyalar ve işlemler) ve bunları eşit bir şekilde farklı temel ve uzman servislere sunar. Böylece Doxis4 iECM-Suite içerisindeki tüm bilgi mantığı, sadece bir kere oluşturulur ve merkezi olarak yönetilir.

Doxis4 CSB ve Doxis4 Storage Service, Java uygulamalarıdır ve bu nedenle geniş ölçüde platformdan bağımsız olarak kullanılabilir. İstemci uygulamaları, teknolojik açıdan farklı arabirimler üzerinden sunuculara erişebilir: Windows uygulamaları bir COM arabirimi kullanır ve Web uygulamaları ile diğer platformdan bağımsız istemciler, bir Java arabirimi kullanır. Tüm uygulamalar için bir WebService arabirimi sunulur.

Temel servisler

Temel veya teknik servisler, Doxis4'ün çalışması için mutlaka gereklidir ve bu nedenle her bir Doxis4 kurulumunun bir parçasıdır. 

Uzman servisler

Uzman veya ECM servisler, meta verileri ve içerikleri doğrudan işler ve yönetir. Çözüme bağlı olarak farklı servisler uygulanır.

Zaman kaybetmeden araştırma

Meta verilerin ve içeriklerin yapısal olarak birbirinden ayrılması, beraberinde çok sayıda avantaj getirmektedir ve kullanıcı bu avantajlardan çok fazla mevcut veri arasında araştırma esnasında sonuç listelerinin saniyeler içerisinde gösterilmesi şeklinde yararlanmaktadır. 

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Tüm şirket gereksinimleri için temel

Belgeler, dosyalar ve işlemler istenen şekilde kombine edilebilir ve birbirine bağlanabilir. Bu kombinasyon özgürlüğü, farklı uzmanlık alanlarının ve görevlerin bireyselliğini de dikkate alarak tek tip bir mimari temelinde her şeyi kapsayan bir yaklaşımda bulunulmasını sağlar.

Programlama gerektirmeyen karmaşık uygulamalar

Doxis4-Suite için olan tek tip uzman yönetim istemcisi Doxis4 cubeDesigner'da iş mantığı, teknik çerçeve koşullarından ayrı bir şekilde gösterilir. Bu şekilde örneğin bilgi girişi, onay süreçleri, tekrar sunumlar ve saklama süreleri için kurallar uzmanlar tarafından belirlenebilir ve bakımı yapılabilirken Doxis4 iECM-Suite'un yönetimi için IT'ye özel bir yönetim konsolu sağlanır. İş mantığı bu şekilde hızlı bir şekilde değişen taleplere uyarlanabilir. Burada da Doxis4 iECM-Suite'un çevikliği ön plana çıkmaktadır. 

Test
Preview Lupe
Screen