www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4, GoBS uyarınca arşivleme için test edilmiş güvenlik sunar

Deloitte & Touche Doxis4'ü IDW PS 880 uyarınca sertifikalandırdı

Dünya çapında tanınan denetim şirketi Deloitte & Touche SER'in Doxis4 Enterprise Content Management yazılımına IDW PS 880 sertifikasını verdi. Böylece SER müşterilerine elektronik arşivlemenin kurallara uygun DV tabanlı muhasebe sistemleri (GoBS) esasları ve AO, HGB ve GDPdU uyarınca revizyon bakımından güvenli olduğuna dair test edilen güvenlik sunulmaktadır.

Yıllık denetmenler, kontrol edilen şirketin faturalama ile ilgili IT sistemlerini yıl sonu denetimlerinde değerlendirmekle yükümlüdür. IDW PS 880 test standardına göre sertifika verilen bir arşiv yazılımı, test edilmiş revizyon güvenliği sunar.

Denetim şirketi Deloitte & Touche tarafından kontrol, Instituts der Wirtschaftsprüfer'in (IDW) (Denetmenler Enstitüsü) katı standartları uyarınca gerçekleştirilmiştir. Doxis4 iECM-Software-Suite'un yanı sıra yazılım geliştirme süreçleri de kontrol edilmiştir.

Deloitte & Touche tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre kontrol edilen yazılım ürünü Doxis4, nizamına uygun kullanıldığında, faturalama ile ilgili belgelerin ve verilerin kurallara uygun muhasebe işlemleri esaslarına göre yönetilmesini ve saklanmasını mümkün kılmaktadır. Doxis4, bu sertifika ile elektronik arşiv sistemleri arasında öncüdür.

IDW PS 880: Yazılım ürünlerinin kontrolü

"Yazılım ürünlerinin kontrolü (IDW PS 880)" IDW test standardının gözden geçirilmesi ve 11.03.2010 tarihinde Fachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) (Bilgi Teknolojileri için Uzman Komite) tarafından yeniden yayınlanmasıyla bilgi teknolojisi kullanımında sistem kontrolleri sistemini izleyen test yöntemi, modernleştirilmiştir ve ISAE 3000'in kriterler yaklaşımı "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" dikkate alınmıştır. IDW RS FAIT 1, §§ 238, 239 ve 257 HGB uyarınca olan, IT tabanlı sistemler aracılığıyla ticari defterlerin yönetimine yönelik gereklilikleri oluşturmaktadır. IDW RS FAIT 3, elektronik arşivleme yöntemleri kullanımında kurallara uygun muhasebe işlemlerinin esaslarını (GoB) tanımlar. Ticari hukuk uyarınca saklama yükümlülüklerini yerine getirmek için arşivleme sistemlerine yönelik talepleri açıklamaktadır.

IDW PS 880 sertifikasını talep edin

Lütfen formun tüm alanlarını eksiksiz olarak doldurun. Ardından size sertifikayı posta yoluyla göndereceğiz.

Ad
Posta kodu/İl