www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Kayıt yönetimi için uluslararası standart

Doxis4 ISO 16175-2 sertifikalıdır

Doxis4 iECM-Suite, uluslararası standartlara göre ISO 16175-2 sertifikalıdır. Bunu, bağımsız Van Bussel Document Services Sertifika Kurumu onayladı. Doxis4 kullanıcıları, saklanması zorunlu bilgiler ile ilgili tüm beklentileri hangi medyada yazıldıkları ve yani veya belleğe yerleştirildiklerinden bağımsız olarak bununla ilgili güvenliği sağlayacak tüm talepleri yerine getirir.

Doxis4 branş üstü talepleri yerine getirir.

Sertifika kurumu uzmanları denetleme raporlarında Doxis4 ürün paletinin kayıt yönetimi için uygun kullanımında uluslararası geçerli ISO-Norm 16175-2'nin beklentilerine uygun olduğunu onaylıyorlar. Böylece Doxis4 saklanması zorunlu dokümanlar ile ilgili yaklaşık 300 branş ötesi beklentileri yerine getirir.

ISO 16175 Sertifikası

ISO 16175-2 hakkında

ISO 16175-2 („Enformasyon ve Dokümantasyon – elektronik işlemlerdeki yazılımlar için standartlar ve işlevsel beklentiler“) toplam 275 işlevsel, branş ve teknoloji nötr beklentilerini tarif eder. Yaklaşık olarak süreçlerin tanımı, bilgilerin girilmesi ve yönetimi koşulları altında, saklama ve silme kurallarının yanı sıra bir çalışma tarzının uygun korunduğu destek de buna aittir. O, öncelikle ya da sadece (dokümanlar için) kayıt yönetimine yönelik yazılım ile ilgilidir. Buna aynı zamanda Enterprise Content Management Sistemi (ECM) (Kurumsal İçerik Yönetimi) ve SER'in Doxis4'ü de aittir.

„DOXiS4, saklanması zorunlu bilgilerin ve onların meta verilerinin yanı sıra süreçlerin idare edilmesinin modellenmesinde, işlenmesinde, yönetim ve arşivlenmesinde kendini kanıtlamış bir bütün olarak Enterprise Content Management-Suite'dir.“

Dr. Geert-Jan van Bussel, Van Bussel Document Services'te Şef Denetleyici