www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 "Ready for eInvoicing"

Denetmenler, elektronik faturaların kanunlar ile uyumlu bir şekilde işlenmesi için Doxis4'ü sertifikalandırmıştır

Doxis4 iECM, elektronik faturalar için §14 Par. 1 UStG (İşlem Vergisi Kanunu) uyarınca yasal gereklilikleri yerine getirmektedir. Tanınmış denetim şirketi EBNER STOLZ bunu tasdik etmiştir. Böylece SER müşterileri Doxis4 ile gelen elektronik faturaları kanunlar ile uyumlu bir şekilde işleyen güvenli bir gelen fatura ve arşivleme yazılımı kullanma imkanına sahiptir.

EBNER STOLZ firmasının denetmenleri kontrol edilen yazılım ürünü Doxis4'ün "nizamına uygun kullanıldığında ve Doxis4 müşterilerinde özel organizasyonel kontroller ile birlikte, StVereinfG 2011 düzenlemelerine göre §14 Par. 1 UStG (İşlem Vergisi Kanunu) esasları uyarınca ve BMF'nin 2 Temmuz 2012 tarihli yazısında yer alan ek açıklamalar uyarınca gelen ve giden elektronik faturaların kurallara uygun bir şekilde işlenmesini ve arşivlenmesini" sağlamaktadır.

Kurallara uygun muhasebe işlemleri için uygun ve işler işlevsel

Denetmenler, yazılım geliştirme işlemlerinin ve belgelerin değiştirilemeyen kayıt işlemlerinin kontrolünde denetim şirketi Deloitte & Touche'nin mevcut olan "SER Doxis4 iECM-Suite'un seçilen modülleri için IDW PS 880 uyarınca kontrol raporu"ndan yararlanmaktadır. EBNER STOLZ'un vardığı sonuç: "Doxis4 iECM-Suite yazılımının kontrol edilen modülleri bu nedenle kurallara uygun muhasebe işlemleri için uygun ve işlevsel olarak değerlendirilmiştir."

Doxis4 ile test senaryosu

Kontrolün temelini fatura işleme için Doxis4 InvoiceMaster Read, iş akışı kontrollü fatura kontrolü için Doxis4 InvoiceMaster Control ve elektronik faturaların entegrasyonu için Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer'dan oluşan bir Doxis4 kurulumu oluşturmuştur. Doxis4 Inbound Center E-Mail Importer, e-posta aracılığıyla gönderilen faturaları e-posta ekinden alır ve faturaları işlenmeleri için Doxis4 InvoiceMaster'a iletir.

Bir ERP sistemi ile etkileşim ve entegrasyon, bir SAP sistemi ile test edilmiştir. SER, fatura kontrolü için SAP'a entegre edilmiş bir iş akışı ve Doxis4 iş akışı sunucuları temelinde istenen ERP sistemleri ile kombine edilebilen bir iş akışı sunduğundan, bu iki varyant da teste tabi tutulmuştur.

Ready for eInvoicing sertifikasını talep edin

Lütfen formun tüm alanlarını eksiksiz olarak doldurun. Ardından size sertifikayı posta yoluyla göndereceğiz.

Ad
Posta kodu/İl