www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Doxis4 arşivi
"Powered by SAP NetWeaver"

SAP belgeleri ve verileri için SER arşivli ILM

Doxis4 arşivi, SAP belgelerini ve verilerini güvenli bir şekilde uzun süreli arşivleyebildiğini, SAP'ın resmi test prosedüründe tekrar tekrar kanıtlamıştır. SAP SE, Doxis4 HCS 7.02 ve Doxis4 webDAV Connector for ILM 01.00 arşiv arabirimlerinin SAP NetWeaver ile entegrasyonunu sertifikalandırmıştır. Böylece SAP kullanıcıları, SAP sistemlerindeki belgelerin ve verilerin SER'in Doxis4 arşivinde güvenli ve yüksek performanslı bir şekilde kaydedildiğine dair onay almıştır.

SER tarafından sunulan, ArchiveLink üzerinden SAP'tan arşivleme yapan, standart arabirim Doxis4 HTTPContentServer (HCS) yeniden bir sertifikaya layık görülmüştür (SAP Spesifikasyonu BC-AL 6.20 uyarınca). Bunun yanı sıra ilk defa sertifikalandırılan Doxis4 webDAV Connector for ILM arabirimi (SAP Spesifikasyonu BC-ILM 3.0 uyarınca), arşivlenen SAP içerikleri için saklama sürelerinin tanımlaması sayesinde aktif bir Retention Management'ı mümkün kılmaktadır.

SAP ERP sistemi, birçok şirket için iş süreçlerini görüntüleyen merkezi uygulamadır. SAP sisteminin performansını kalıcı olarak tutmak için SAP veri tabanının yükü düzenli olarak hafifletilmelidir. Bunun için tamamlanan iş periyotlarının veya tamamlanan iş süreçlerinin verileri, bir arşive depolanır. SER müşterileri, Doxis4 arşivinin ilgili arabirimleri ile (Doxis4 HCS 7.02 ve Doxis4 webDAV Connector for ILM 01.00) SAP sistemlerinin yüksek performansını koruyabilir ve artık arşivlenen SAP belgeleri için saklama sürelerini de aktif bir şekilde yönetebilir.

SAP'ın klasik ArchiveLink arabirimi, SER'in standart arabirimi Doxis4 HCS ile birlikte saklama görevini kontrol etmek için henüz hiçbir fonksiyon öngörmemektedir. Buna yönelik fonksiyonlar ancak ek SAP bileşeni SAP NetWeaver ILM ile sunulmaktadır. Doxis4 WebDAV Connector for ILM, SAP bileşenine saklama kontrolü için fonksiyonlar ve düzenlenmiş bir Retention Management içeren bir WebDAV belleği kazandırmıştır. Bu, SAP SE'nin BC-ILM 3.0 spesifikasyonu ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmektedir.

SAP için Information Lifecycle Management

Doxis4 WebDAV Connector for ILM, SAP sistemi tarafından aktarılan saklama parametrelerini değerlendirir ve bunları Doxis4'ün Retention Service'i için uygun ayarlara dönüştürür. Bu şekilde bir yandan SAP veri tabanından arşivlenen veriler, zamanından önce silinmeye karşı korunabilir. Öte yandan saklama parametreleri, ArchiveLink spesifikasyonu uyarınca Doxis4 HTTPContentServer ile arşivlenen belgeler ve baskı listeleri için de uygulanabilir.

Doxis4 WebDAV Connector for ILM aşağıdakileri sunar:

  • SAP verilerini standart bir biçimde arşivlemek için fonksiyonlar
  • SAP verileri ve SAP belgeleri için tek tip Retention Management
  • Eski SAP sistemlerini kapatmak için yeni seçenekler

Saklama kontrolü için uygulama durumları arasında örneğin ticari işletmelerde fatura gibi belgelerin düzenli olarak büyük miktarlarda üretildiği muhasebe işlemleri yer almaktadır. Bu tür veriler için saklanmalarına yönelik olarak yasal kurallar mevcuttur. SAP NetWeaver ILM, bu kuralları belirli dosya türlerine tahsis edilebilen kontrol alanları üzerinden ve saklama kuralları üzerinden yerine getirir. Bir belge ancak bitiş tarihi geldiğinde silinebilir. Hukuki nedenlerden dolayı da belgeler için silme süreleri belirlemek gerekebilir. Bazı belgeler, devam eden davalar için önemlidir. Bu tür belgeler, davaya bağlı bir engel ile ayarlanabilir ve bu durumda bu belgeler ancak davalar sonlandığında ve engel kaldırıldığında silinebilir.