www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Mükemmel ikili: Doxis4 iECM-Suite'un
uzman yönetimi ve sistem yönetimi

Ekip çalışması ile yönetim

Doxis4 iECM-Suite yönetiminde, teknik ve uzman yönetim ayrı tutulmaktadır, çünkü bu iki yönetim türü çok farklı hedefler, talepler ve görevler yerine getirmelidir. Sistem yönetiminde (Doxis4 Admin) Doxis4 iECM-Suite yazılımının teknik uygulaması, idaresi ve işletimi ele alınırken uzman yönetim (Doxis4 cubeDesigner) ile uzman ECM uygulaması ayarlanmakta, geliştirilmekte ve bakımı yapılmaktadır. Bu ayrım sayesinde şirketler, yönetimi, uzman kaynaklara ve bunların know-how'una göre ayırabilmektedir. Sistem yönetimi, tamamıyla IT'nin göreviyken uzman yönetime yönelik know-how; örneğin şirket gelişimi, organizasyon ve uzmanlık bölümleri gibi bölümlerde bulunmaktadır. Özellikle hassas verilerde, veri gizliliği nedeniyle bu ayrım mutlaka yapılmalıdır. Bu özellikle kanunlar uyarınca özel olarak korunması gereken veriler içeren personel dosyaları için geçerlidir.

Özetle açıklamak gerekirse: İkiye ayrılmış olan yönetim konsepti; şirketlerin, organizasyonların ve idarelerin, IT ve uzmanlık bölümlerinden ECM projelerini know-how'larına göre ekip çalışması ile gerçekleştirmesini mümkün kılar. Böylece veri gizliliği vs. gibi yasal gereklilikler, daha kolay bir şekilde yerine getirilebilmektedir. 

Doxis4 yönetim istemcileri

  • Teknik temel yapılandırma ve komple Doxis4 iECM-Suite sistem yönetimi için Doxis4 Admin
  • Uzman yönetim, bakım ve bağımsız ECM uygulama geliştirme için Doxis4 cubeDesigner

Merkezi fonksiyonlar

  • Doxis4 iECM uygulamalarının teknik ayarları, işletimi ve denetimi
  • Etki alanları başlatma ve yönetme
  • Veri tabanları, bellek sistemleri vs. bağlama
  • Müvekkil oluşturma

Sistem yönetimi

Doxis4 iECM-Suite'un temel yönetimi veya sistem yönetimi, Doxis4 Admin tarafından gerçekleştirilir. Burada Doxis4 iECM-Suite'un teknik ayarları, işletimi ve denetimi için tüm temel ayarlar yapılır. Doxis4 Admin, iki farklı modda çalıştırılabilir: Müvekkilleri kapsayan ayarlama ve tüm Doxis4 sistem topolojisinin yönetimi için "Süper yönetim" ve teknik ayarlama ve süper yönetimde kayıtlı olan müvekkillerin yönetimi için "Müvekkil yönetimi".

Uzman yönetim

Doxis4 cubeDesigner, Doxis4 iECM-Suite'un uzman yönetim istemcisidir. Uzman yönetim istemcisi, iyi kullanılabilirliği ve yüksek işlevselliği sayesinde yazılım çevikliği için mükemmel bir örnek oluşturur. Bu istemci ile yeni talepler, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Doxis4 cubeDesigner, tüm ECM uygulamalarını konforlu bir şekilde ayarlamak, tasarlamak, yapılandırmak ve bakımını yapmak için idari başlangıç noktasıdır. Microsoft benzeri grafiksel kullanıcı arabirimi, programlamaya yönelik bilgiler olmadan da yazılıma alışma sürecini ve yazılımın kullanımını kolaylaştırır. Böylece SER'den bağımsız olan şirketler ve kuruluşlar da başka faaliyet alanlarındaki ECM projelerini bağımsız olarak geliştirebilir ve genişletebilirler.

Doxis'te uzman yönetim hakkında daha fazla bilgi alın

Merkezi fonksiyonlar

  • Arşiv ve kayıt yapıları oluşturma ve bunların bakımı
  • İş akışlarını modelleme (işlem tipleri, süreç modelleri)
  • İletişim kutuları, sonuç listeleri, arama maskeleri ve çok daha fazla öğenin tasarımı
  • Kullanıcılar, gruplar, roller ve erişim hakları oluşturma ve bunların bakımı
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner

Bilgi Sayfası »