www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Uzman ECM uygulamaları
kolayca tasarlama

Doxis4 uygulamalarının uzman yönetimi

Çeviklik, önemli bir rekabet faktörüdür. ECM'de çeviklik, şeffaflık ve belge ile süreç yönetiminde uyarlamaları hızlı, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirme becerisi anlamına gelmektedir. Bunun için Doxis4 iECM-Suite'un sunduğu gibi modern, dijital ve aynı zamanda çevik bir bilgi altyapısı gereklidir.

Doxis4 iECM-Suite'un en güçlü yanlarından birisi, kolay ve esnek uyarlama kabiliyetidir. Bu bir yandan teknolojik Doxis4 mimarisinin ve servislerinin ölçeklendirilebilirliği (örn. kullanıcılar, bilgi nesneleri vs.) ve modülerliği için geçerlidir. Öte yandan da istenen ECM uygulamalarının tasarlanmasını ve bireysel bir şekilde organizasyonel ve piyasaya bağlı gereksinimlere uyarlanmasını sağlayan esnek özelleştirme kabiliyetinde ortaya çıkmaktadır. Esneklik aynı zamanda ECM uygulamalarının SER tarafından Doxis4 cubeDesigner aracılığıyla ve/veya kullanıcının kendisi ("Made-by-yourself") tarafından tasarlanmasına yönelik seçim özgürlüğü de demektir.

Tüm ECM uygulamaları için bir tasarımcı

Doxis4 cubeDesigner ile, çok sayıda başka DMS sistemine kıyasla, Doxis4 iECM-Suite'un tüm ECM servisleri için (arşiv, DMS, e-dosyalar, posta kutuları, iş akışları vs.) sadece bir uzman yönetim istemcisi sunulur. Windows istemcisi, Web istemcisi ve mobil istemci için uygulama tasarımı ve yönetim de aynı uzman yönetim istemcisinde gerçekleştirilir. Böylece çok sayıda ayarı sadece bir kere yapmak gerekir, daha sonra sadece cihaza özel uyarlamaların yapılması gerekir, örneğin ilgili ekran büyüklüğü için iletişim kutularının tasarımı.

Doxis4 cubeDesigner, Doxis4 mimarisinin bir tasarım özelliğinden yararlanmaktadır: tek tip meta veri tabanı ve tüm ECM servisleri için üniversal uzman hizmetler (Security, AuditTrail vs.). Bu şekilde bir kere tanımlandıktan sonra veriler ve hizmetler, tüm ECM uygulamalarında bağlanabilir ve kullanılabilir.

Doxis4 cubeDesigner ile sunulan çok yönlü yapılandırma seçenekleri arasında elektronik arşivleme için yapıların oluşturulması ve yönetimi, e-dosyalar, belge yönetimi ve iş süreçlerinin (işlem tipleri, süreç modelleri) modellemesi, iletişim kutularının, sonuç listelerinin, arama ve kayıt maskelerinin tasarlanması ve uyarlanması ve çok daha fazlası, grup tanımlaması, rol tanımlaması ve ilgili erişim hakları da dahil olmak üzere kullanıcı yönetimi her almaktadır. Bunun yanı sıra uzman yönetim üzerinden kullanıcının kendisi tarafından oluşturulan uzman uygulamalar için çevirilerin yönetimi ve bakımı mümkündür.

Konforlu grafiksel kullanıcı arabirimi

Uzman kullanıcılar ve yöneticiler, grafiksel kullanıcı arabirimi sayesinde uzman ECM uygulamalarını kolay ve hızlı bir şekilde kendileri tasarlayabilir, değiştirebilir ve yönetebilir. Uzman bölümler için ise özel olarak IT bölümünden destek almadan, bölümlerin kendisi tarafından basit yapılandırma değişikliklerinin yapılmasını sağlayan Doxis4 cubeDesigner Light sunulur. Bu özellikle örneğin personel dosyalarında olduğu gibi çok hassas şirket verilerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi gerektiği durumlarda avantajlıdır. Doxis4, sistem yönetimini kesin bir şekilde uzman yönetimden ayırır. Bu örneğin personel ve sözleşme yönetiminde veri gizliliği açısından da büyük bir avantaj sunmaktadır, çünkü korunması gereken bilgilere erişim, kullanıcılar ve uzman yönetim ile sınırlıdır.

Doxis4 cubeDesigner, ECM uygulamalarının daha sonra şirket içerisinde kullanıma alınmasını kolaylaştıran şablonlar tanımlanabilir. Şablonlar aracılığıyla, özel tek çözümlere kıyasla diğer tüm ECM uygulamalarında geçerli olan temel fonksiyonlar ve özellikler tanımlanabilir. Böylece yapılandırma işleri, uygulamalardaki farklılıkları göstermekle sınırlıdır. İlk başta örneğin bir tedarik dosyasının kullanıldığı durumlarda, en kısa zamanda aynı temelde bir iş emri veya müşteri dosyası oluşturulabilmektedir.

Doxis4 cubeDesigner ile uzman yönetim hakkında daha fazla bilgi alın

Merkezi fonksiyonlar

 • Doxis4 cubeDesigner ile Doxis4 iECM uygulamalarının tasarımı, yapılandırması ve bakımı
 • Sadece tek bir uzman yönetim istemcisi ile tüm Doxis4 servisleri ve istemcileri için esnek özelleştirme imkanı
 • Özellikle uzman bölümler için: Doxis4 cubeDesigner Light aracılığıyla kolay yapılandırma imkanı
 • Müşteriye özel uygulamaların çeşitli dillere çevirisi

Beceriler & Güçlü yanlar

 • Üniversal uzman yönetim istemcisi

  Doxis4 cubeDesigner, Doxis4 iECM-Suite'un tamamının uygulama tasarımı ve uzman yönetimi için merkezi istemcidir (arşiv, DMS, e-dosyalar, posta kutuları, iş akışları vs.). Doxis4 cubeDesigner'da tüm ECM uygulamalarının tasarım, tanımlama, yapılandırma ve özelleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Tek tip olan meta veri tabanı ve üniversal uzman hizmetler (Security, AuditTrail vs.), yedeklilik olmadan tüm ECM uygulamalarının verilerini ve hizmetlerini birbirine bağlar. Kullanıcı arabirimlerinin tasarımı ve fonksiyonu, bir kere tanımlandıktan ve yapılandırıldıktan sonra istemciler arası olacak şekilde (Windows, Web, mobil) mevcuttur. Müşteriye özel uygulamalar ve fonksiyonlar, entegre edilmiş bir Script-Engine (Komut Dosyası Motoru) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Doxis4, yazılımı farklı dillere yerelleştirmek için başka öğelerin yanı sıra merkezi bir sözlük sunar.

 • Oluşturma, yönetme ve tasarlama

  Doxis4 cubeDesigner'ın temel fonksiyon kapsamında elektronik arşivleme ve elektronik dosyalar için yapıların oluşturulması ve yönetilmesinin yanı sıra görev ve süreç yönetimi (posta kuruları ve iş akışı) yer almaktadır. Burada örneğin sonuç listeleri, arama ve kayıt maskeleri ve iş süreçleri (ad-hoc ve standart haline getirilmiş) için iletişim kutuları tanımlanır ve tasarlanır. Kullanıcıların, grupların ve rollerin yetkileri ve erişim hakları, bunun üzerinden tanımlanır ve bakımı yapılır.

 • Yazılım ergonomisi ve etkileşim tasarımı

  Doxis4 istemcilerinin kullanıcı arabirimi, esnek bir şekilde kullanıcıların çalışma şekline ve becerilerine uyarlanabilir. Bu şekilde örneğin arama ve dosyalama iletişim kutuları, tam olarak ilgili uygulama durumuna uyarlanabilir. Böylece gereksiz giriş alanları ve aşırı yüklü kullanıcı arabirimleri geçmişte kalır. Taleplere ve görevlere bağlı olarak ECM işlevselliği seçilebilir ve ayrıca ergonomik bir şekilde yapılandırılabilir ve düzenlenebilir. Doxis4 iletişim kutularını, sonuç listelerini, arama ve kayıt maskelerini vs. tasarlamak ve uyarlamak için çok yönlü araçlar, değer listeleri ve kitaplıklar sunar. Bu, görünüm için de geçerlidir: ECM uygulamalarının renkleri ve yazıları (boyut, tür) şirketin kendi kurumsal tasarımına göre uyarlanabilir ve iletişim kutuları ve butonlar için simgeler atanabilir. Grafiksel elemanların kullanımının yanı sıra üçüncü sistemlerden veriler entegre edilebilir, örneğin CRM'den ana müşteri verileri veya HR sisteminden personel bilgileri. 

 • En iyi kullanabilirlik

  Tanınan Microsoft görünümünde & hissinde grafiksel kullanıcı arabirimi ile uzman kullanıcılar ve uzman yöneticiler, uzman ECM uygulamalarını kolay ve hızlı bir şekilde kendileri tasarlayabilir, değiştirebilir ve yönetebilir. Uzman bölümler ise programlama bilgileri ve IT bölümü tarafından destek olmadan yapılandırma değişikliklerini kendileri esnek bir şekilde gerçekleştirmek için Doxis4 cubeDesigner light'ı kullanabilirler. Uzman bölümlerin gereksinimlerine indirgenmiş olan fonksiyon kapsamı, kullanımı ve yapılandırmayı kolaylaştırır.

 • Müşteriye özel ECM uygulamaları ve uzman bölüme özel yönetim

  Doxis4 cubeDesigner, hem SER hem de müşterileri için Doxis4 ECM uygulamalarını konforlu bir şekilde tasarlamak, yapılandırmak ve bakımını yapmak için idari başlangıç noktasını oluşturur. Bu özellikle bir ECM projesi genişletildiğinde, örneğin ilk (pilot) proje, müşterinin kendisi tarafından farklı şirket alanlarına dağıtılacağı veya geliştirileceği zaman büyük bir avantaj sunar. Sistem yönetiminin ve uzman yönetimin Doxis4 iECM-Suite içerisinde prensip itibarıyla ayrılması, organizasyon bölümlerinin ve uzman bölümlerin, uygulamalarını kendilerinin tasarlanmasını ve bakımını yapmasını sağlar ve bu esnada teknik yönetim, IT sistemi yönetiminin sorumluluğundadır. Bu ayrım, özellikle örneğin personel ve sözleşme yönetiminde veri gizliliği açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 • Çok kademeli sistem ortamları

  Doxis4, çok kademeli bir ECM sistem ortamında örneğin geliştirme, test ve üretim sistemi olarak çalıştırılabilir. Komple uygulamalar, özel geliştirmeler ve yapılandırmalar Doxis4 sistemine özel bir aktarma mekanizması aracılığıyla otomatik bir şekilde devralınır.

Test
Preview Lupe
Screen

Elektronik dosyaları kendiniz geliştirin

Doxis4 cubeDesigner'ın elektronik dosya alanındaki en önemli fonksiyonları arasında kayıt sınıflarının ve bunlara ait yapıların yönetimi yer almaktadır. Tek tip klasör yapısı, iş evraklarının bulunmasını kolaylaştırır. 

İş süreçlerini modelleme

Uzman yönetim istemcisi, kullanıcının kendisinin tüm iş süreçlerini dijital düzenlemeye aktarabilmesi için gerekli olan tüm araçları sunar. Bunların arasında elbette ilgili iş akışları için çok yönlü tasarım seçenekleri de yer almaktadır. Bunlar, grafiksel bir düzenleyicide kolayca modellenebilir. Uzman yöneticiler, Doxis4 cubeDesigner'da ilgili giriş maskelerini ve iletişim kutularını da konforlu bir şekilde tasarlama imkanına sahiptir.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Tuş kombinasyonu ile doğru bilgileri bulun

Uzman yöneticiler, Doxis4 cubeDesigner'da sık kullanılan arama işlemleri için hızlı aramalar yapılandırabilir. Genel hızlı aramalar, istemcilerde her zaman kullanılabilir. Yine cubeDesigner'da yönetilen hızlı arama kısaltmaları özellikle öne çıkmaktadır. Kullanıcılar, bu kısaltmalar üzerinden istedikleri herhangi bir uygulamadan Doxis4'te arama işlemleri başlatabilir. Metni işaretleyin, tuş kombinasyonuna basın, bilgileri bulun!

Doxis4 uzman yönetimine genel bakış

ECM fonksiyon yönetimi (arşiv, DMS, e-dosyalar, süreçler)

 • Aşağıda belirtilenleri oluşturma ve yönetme
  • Belge sınıfları
  • Microsoft Office için belge şablonları
  • Meta veri kapak sayfası ve serbest tanımlanabilir, yeniden kullanılabilir klasör yapıları dahil olmak üzere kayıt sınıfları (dosya modelleri)
  • Özel ve genel dizinler
  • Belgeler ve kayıtlar için saklama kuralları
  • Liste ve takvim görünümlerinde rahatça görülebilir sonuç miktarları için sonuç listeleri
  • Notification Service için bildirim şablonları
 • Farklı yapılara sahip kayıt planları tasarlama
 • Dallar, paraleller ve mantıksal bağlantılara sahip kapsamlı süreçlerin tanımlaması
 • İş akışında münferit süreç adımları için süreler belirleme
 • Kimin hangi süreç adımını işleme alacağına dair kuralları belirleme
 • Tanımlayıcıları tanımlama (dizin kriterleri/meta veriler)
 • Tüm bilgi nesnelerine esnek erişim için istenen arama maskelerini tanımlama
 • Birçok farklı, oldukça geniş kapsamlı "Kontrollere" sahip maskelerin tasarımı
 • Elektronik damgaları tanımlama
 • Kayıt klasörleri için ve istemci içerisinde hızlı aramalar oluşturma
 • Üçüncü sistemlerden bilgileri (örn. CRM, ERP, HR) iletişim kutularına veya kayıtlara bağlama
 • Sözlük üzerinde iletişim kutuları çevirileri ve münferit elemanların doğrudan çevirisi
 • Kullanıcıların, grupların, rollerin ve hakların yönetimi

Uzman yönetim istemcisi

 • Tüm ECM uygulamaları ve Doxis4 istemcileri için merkezi bir uzman yönetim ve tasarım istemcisi
 • Cihazdan bağımsız bir şekilde ECM uygulaması tasarımı ve gerekirse gösterim uyarlaması (örn. mobil cihazlar için)
 • Uzman yönetimi ve sistem yönetimini kesin bir şekilde ayırma
 • Tanınan Microsoft görünümünde & hissinde kullanabilirlik
 • Programlamaya yönelik kapsamlı bilgiler olmadan da yapılandırma imkanı
 • İşletim esnasında ECM/DMS'de tasarım ve değişiklikler
 • Tanımlanabilir hakları olan birden fazla Designer-Admin hesabını destekler
 • Uzmanlık bölümleri için fonksiyon kapsamı azaltılmış olan "Doxis4 CubeDesigner Light" sürümü sunulur
 • Özelleştirme işlemini test sistemlerinden üretim sistemlerine dağıtmak için aktarma paketleri oluşturma

Kullanıcı ve hak yönetimi

 • Kullanıcılar, roller, birimler ve gruplar ile organizasyon oluşturma
 • Kapsamlı hak yönetimi ile münferit fonksiyonları ve sınıfları onaylama
 • Doxis4 cubeDesigner'da organizasyon ve haklara yönelik rapor verme
 • Şifre kurallarını belirleme
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite'un tasarım istemcisi - Doxis4 cubeDesigner

Bilgi Sayfası »