www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

ERP & ve diğerleri ile ECM:
Belgelerin ve verilerin bir araya gelmesi için

Şirketlerde ERP, FiBu, HR, CRM ve CAD'a uzanan çok yönlü iş uygulamaları, örneğin ürün yönetiminde, muhasebe alanında, insan kaynaklarında, satışta ve müşteri hizmetlerinde yapılandırılmış olan verileri işlemek ve yönetmek için kullanılır. İş uygulamalarında tüm işlemler için toplanması, işlenmesi ve yönetilmesi gereken belgeler (yapılandırılmamış veriler) mevcuttur. Bu belgeler arasında siparişler, iş emirleri, faturalar, yazışmalar, sözleşmeler, kalite raporları, çizimler ve çok daha fazlası bulunmaktadır. Bu nedenle verimli ve etkili belge düzenlemesi ve işlemesi için iş uygulamalarının işlem verilerinin bağlamda ilgili belge ve dosyalarla bağlanması ve iki sistem dünyasının kullanıcı tarafından "fark edilmeden" entegre edilmesi mutlaka gereklidir.

Bu şekilde kullanıcılar, ERP, CRM, FiBu, HR, SCM vs. gibi bildikleri iş uygulamalarından doğrudan Doxis4 Content Repository'de bulunan belge ve dosyalara erişebilir ve tersine Doxis4'ten iş uygulamalarının verilerine erişebilir. Doxis4, entegrasyon senaryosuna bağlı olarak, çok yakın bir şekilde başka sistemlere bağlıdır. Bu şekilde kullanıcılar, ECM genişletmeleri, iş ve uzman uygulamalarının yerel fonksiyonlarıymış gibi tamamıyla bildikleri arabirimde çalışabilirler. Doxis4 ile karmaşık sistem değişimleri, ortam kesintileri, eksik süreç desteği, yedekli mevcut veriler ve entegrasyon sorunları geçmişte kalır.

SAP, Sage, Microsoft Dynamics AX ve NAV'dan Microsoft Office ve Outlook'a, örneğin Salesforce ve Microsoft Dynamics CRM gibi CRM sistemlerinden ADP (PAISY) gibi HR sistemlerine olmak üzere çok yönlü belge yönetimi talepleri, entegre edilmiş Enterprise Content Management (iECM) için merkezi Doxis4 platformu ile tüm düzeylerde yerine getirilebilir. 

ECM entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

 • Tüm standart iş uygulamaları için üniversal arabirimler (ERP, CRM, HR vs.)
 • Eksiksiz olarak SAP, Microsoft, IBM vs. uygulamalara entegre edilmiş olan özel fonksiyonlar
 • İlgili iş uygulamasında tam dosyalara ve güncel belgelere tek tip erişim
 • Üniversal ve şirket genelinde ECM

Beceriler & Güçlü yanlar

 • Eksiksiz Content Repository

  Doxis4, şirket genelinde kullanılan ve uygulamaları kapsayan ECM platformu olarak ilgili olan tüm belgeleri, işlemleri ve dosyaları eksiksiz bir Content Repository'de bir araya getirir. İçeriklerin hangi iş uygulamasından ve kaynaktan geldiğinden, hangi biçimde olduğunda veya hangi uygulama üzerinden açıldığında bağımsız olarak: Tüm içerikler, Doxis4 aracılığıyla eksiksiz bir şekilde ve ortam kesintileri olmadan ilgili iş bağlamında sunulur.

 • Her uygulama ve sistem ortamı için esnek entegrasyon

  iECM-Suite, servis odaklı mimarisi sayesinde talepleriniz ve görevleriniz doğrultusunda esnek bir şekilde tasarlanabilir ve şirket genelindeki iş uygulamalarına entegre edilebilir. Genel ve özel arabirimler, servisler ve eklentiler, gevşek bağlantıdan dikişsiz birleştirmeye kadar olmak üzere çok yönlü entegrasyon senaryolarını mümkün kılar. Doxis4, ölçeklendirilebilir ve esnek bir şekilde organizasyonunuza ve iş süreçlerinize uyarlanabilir. Bu şekilde Doxis4, yıllar boyunca Lean ve Change Management çerçevesinde değişen taleplere uyum sağlar. 

 • Lider sistemlerden revizyon bakımından güvenli arşivleme

  Belgeler, veriler, e-postalar, resimler, multimedya nesneleri ve çok daha fazlası, doğrudan ilgili iş uygulamasından Doxis4 Content Repository'ye kaydedilebilir ve revizyon bakımından güvenli bir şekilde saklanabilir. Bu, entegrasyon senaryosuna bağlı olarak kullanıcı tarafından alışık olduğu arabirimden kontrol edilebilir. Örneğin Microsoft Office üzerinden belge kaydı veya örneğin SAP verilerinin arşivlemesinde olduğu gibi otomatik olarak arka planda uygulama. Bu esnada Doxis4, belgeden veya kayıt bağlamından önemli bilgileri, meta veriler olarak devralabilir. 

 • Her uygulamadan araştırma ve görüntüleme

  Belge ve verileri, farklı iş uygulamalarından Doxis4'e kaydetmek ne kadar kolay ve hızlıysa, belge ve verileri, bu sistemlerden tekrar bulmak da o kadar kolay ve hızlı gerçekleşir. Tekrar bulma ve açma işlemleri, akıllı arama fonksiyonları ve dosya yapılarının yanı sıra işlemlerle bağlantılar üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı olarak görüntüleme, entegre edilmiş bir multimedya Viewer, ilgili Doxis4 istemcisi veya belgenin oluşturulduğu orijinal uygulama ile gerçekleşir. Bu esnada başka iş uygulamaları ile oluşturulmuş olan belgeler de araştırılabilir ve gösterilebilir. 

 • Entegre edilmiş belge süreçleri

  Fatura kontrolü ve onayı, iş emri onayları vs. gibi evrak bakımından yoğun iş süreçleri için Doxis4 Task & Process Management sunulur. Böylece şirket genelinde ad-hoc iş akışlarından standart haline getirilmiş akışlara kadar tüm iş süreçleri modellenebilir, uygulanabilir ve kontrol edilebilir. Task Management, işlem ve görevlerin yönetilmesini ve posta kutularına dağıtılmasını sağlar. Bir işlemde ad-hoc görevler oluşturulabilir/planlanabilir, tek tek kişisel posta kutularına veya grup posta kutularına atanabilir ve uygulanabilir. Görevler, alt görevlere ayrılabilir, tekrar sunum için ayarlanabilir ve aranabilir. Görevler tamamıyla ad-hoc planlanır, yani tanımlanmış bir süreç modeli yoktur. Takip edebilirlik her zaman sunulur. Doxis4 Task Management Service'ine ilave olarak Doxis4 Process Management Service, süreç modellerinin tanımlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Süreç modeline dayanan ve ayrılarak alt gruplar eklenen, ad-hoc tasarlanan görevler, kombine edilebilir.

Çok sayıda sistem – bir ECM platformu

Şirketler, tarihsel ve stratejik nedenlerden dolayı birçok farklı sistemden ve üreticiden oluşan heterojen bir iş-yazılım ortamı seçerler. Bu yazılım çözümlerinden her biri, kendi verilerini ve belgelerini üretir. Bunun yanı sıra harici iş ortaklarından belgeler de vardır. Uygulamaya özel saklama, çok sayıda sistem olduğundan (ERP, FiBu, CRM, HR, CAD vs.), özellikle veriler ve belgeler, sık sık uygulama ve süreçleri kapsayacak şekilde aynı bağlamda olduğundan mantıklı değildir. Doxis4, tek tip Content Repository'den e-dosyalara, Task ve Business Process Management'tan (BPM) bilgi yönetimine kadar olmak üzere tüm iş uygulamalarının kullanabileceği üniversal bir ECM platformu sunar.

Üniversal entegrasyon

 • ERP, CRM & diğerleri için bağlayıcılar
 • Açık, üreticiden bağımsız standartlar
 • Web Services
 • Sektöre özel uygulamalar

İş uygulamaları & Doxis4

Doxis4; ERP & FiBu, CRM, E-Mail & Groupware gibi çeşitli iş uygulamaları ve sektöre özel uygulamalar için, üretici ADP (Paisy), Agresso, Diamant, IFS, Infor, Oracle, proAlpha, SAGE, Salesforce veya başka birisi olsun, açık ve üreticiden bağımsız arabirim standartlarını destekler.

ERP, CRM ve diğerleri için üniversal bağlayıcıların sağladığı avantaj, bunların arabirim gereksinimlerine göre bireysel olarak özelleştirilebilmesi ve bir iş uygulaması değiştirildiğinde de korunabilmesidir. Tek yapılması gereken, bağlayıcıları yeni sisteme uyarlamaktır.

İş uygulamaları için üniversal ECM entegrasyonu

SAP & Doxis4

Doxis4, sertifikalı arabirimler üzerinden SAP'a önemli arşiv, belge ve iş akışı fonksiyonları eklemektedir: Gelen fatura işlemleri, elektronik dosyalar, belge arşivlemesi ve SAP veri arşivlemesi ile iş süreçleri SAP'ta daha iyi ilerlemektedir.

SAP için ECM entegrasyonu

Microsoft & Doxis4

Doxis4, ECM fonksiyonlarını dikişsiz bir şekilde ve doğrudan alışılmış Microsoft arabirimlerine entegre eder: Microsoft Office ve Microsoft Outlook için akıllı eklentilerin yanı sıra Microsoft SharePoint ve Microsoft Dynamics NAV/AX için bağlayıcılarla, Microsoft kullanıcılarına tüm imkanlar sunulur.

Microsoft için ECM entegrasyonu

Randstad Almanya

Almanya'da lider personel hizmeti sağlayıcısı Randstad, SAP Folder Mana­ge­ment sisteminden 27 milyondan fazla personel belgesini arşivlemek için Doxis4 arşivini uygulamaya aldı.

devamını oku »
Stadtwerke Bielefeld

Tek tip, yapılandırılmış dosya kaydı, her zaman erişim ve istenen süreç iyileştirmelerinin temeli olarak Doxis4'e dayanan elektronik inşaat dosyası (EBA) uygulamaya alındı.

devamını oku »
Dürr Dental AG

Dürr Dental AG, sevk irsaliyelerinin ve gelen faturaların işlenmesini otomatik hale getirdi ve Doxis4 çözümünü lider IFS-ERP sistemi ile entegre etti.

devamını oku »

Standartlar, yazılım çeşitliliğinin fiyatını en aza indirir

Yazılım çeşitliliği için fiyat yüksek olabilir: Şirket yazılımının yönetimine tek tek çözümler arasında iletişimin organizasyonu eklenir. Heterojen bir yazılım ortamında farklı üreticilerin çeşitli arşivlerini veya ECM bileşenlerini kullanan kişiler, yüksek bir fiyat öder.

Doxis4 platformunun ECM fonksiyon kapsamı ve standart bağlayıcılar ile birlikte kullanım imkanları açısından üniversal yapısı ise yazılım çeşitliliğinin "fiyatını" en aza indirir. Doxis4 bağlayıcıları, standart haline getirilmiş iletişim ile yönetim ücretlerini düşürür. Ayrıca Kerberos, LDAP vs. gibi standart bağlayıcılara yönelik bilgiler, birçok şirkette mevcuttur.

Çok özel iş süreçlerinde, standart haline getirilmiş olan Web-Services, COM-API ve Java-API arabirimleri ile herhangi bir sorun olmadan Doxis4 iECM-Suite'un ECM sunucu bileşenlerini kullanabilen çok özel istemciler gerekli olabilir. 

Doxis4 bağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi alın

Doxis4 bağlayıcıları, örn.

 • Universal ERP Connector
 • WebDAV, CMIS Connector
 • File Import
 • Kerberos
 • LDAP
 • COM-API, Java-API
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu

Bilgi Sayfası »