www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae


Microsoft Office, Outlook & diğerleri ile belge yönetimi.

Microsoft'a dikişsiz ECM entegrasyonu

Ofis çalışanları zamanlarının çoğunu e-posta yazmak, belge oluşturmak ve yönetmek, hesaplama ve sunum yapmakla geçirir. Çoğu şirket bunun için Microsoft Office-Suite'u kullanır. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve diğerleri çok yönlü seçenekler sunar, ancak belge ve e-postaları kaydetmek, yönetmek ve araştırmak için önemli belge yönetimi fonksiyonlarını aratmaktadır. Buna ilave olarak dosya dizinleri (dosya sistemleri), belgelerin yönetimini ve bunlara erişimi zorlaştırır.  Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics ERP (NAV ve AX) ve Dynamics CRM için de belgeler, dosyalar ve belge tabanlı iş akışları ile verimli bir şekilde çalışmak için ilave belge yönetimi fonksiyonları gereklidir.

Doxis4, tüm Office ve iş uygulamalarının belge yönetimini sistematik bir şekilde bir Enterprise Content Management halinde bir araya getirir. Enterprise Content Management (ECM) yazılımı tek tek bilgi silolarını bir araya getirir ve belgeleri, eksiksiz olarak ve birbiriyle bağlantılı şekilde iş bağlamında saklar. Ortam kesintilerini ortadan kaldırır ve tüm Office ve iş uygulamaları arasında sorunsuz bir belge alışverişi olmasını sağlar. Bunun yanı sıra Doxis4, Microsoft uygulamalarına önemli DMS fonksiyonları kazandırır. Göreve bağlı olarak bunlar belgeleri ve e-postaları kaydetmek ve tekrar bulmak, e-dosyalardaki bilgileri yapılandırmak, ekiplerle işbirliği yapmak (Collaboration) ve belge alışverişinde bulunmak (posta kutuları ve iş akışları) için fonksiyonlardır.

DMS fonksiyonları dikişsiz bir şekilde Microsoft arabirimlerine entegre edilir. Microsoft yazılımı, lider sistem kalır. Tüm belgeler ve e-postalar, dosya dizinleri yerine Doxis4 Content Repository'de belge düzenlemesi ve işlemesi bağlamında kaydedilir. Bu da beraberinde belgelerin ekip ve bölüm sınırlarının ötesinde iş süreçleri boyunca doğrudan kullanılabilmesi gibi büyük bir avantaj getirmektedir. Bu elbette sadece uygun yetkiler olduğunda mümkündür!  

Microsoft entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

  • Tüm Microsoft uygulamalarına ECM entegrasyonu
  • Microsoft kullanıcı arabirimlerine DMS fonksiyonları eklenir
  • Doğrudan Microsoft uygulamalarından belge kaydetme, araştırma, seçme ve görüntüleme
  • Dağınık ve karmaşık dosya dizinleri yerine belgeleri merkezi bir şekilde iş bağlamında kaydetme
  • Microsoft çözümlerinin ötesinde de Repository'nin tamamında araştırma yapmak için Enterprise Search   

Microsoft Office

Doxis4 SmartOffice ile Word, Excel ve PowerPoint, ECM istemcisinde belge ve e-postaları kaydetmek ve araştırmak için kullanılır. Kolayca Microsoft Office'ten belgeleri araştırabilir, seçebilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Microsoft Outlook

Doxis4 SmartOutlook ile e-posta istemcinize e-postaları arşivlemek ve Content Repository'de e-postaları ve belgeleri kapsamlı bir şekilde araştırmak ve görüntülemek için önemli DMS fonksiyonları ekleyebilirsiniz.

Microsoft SharePoint

Doxis4 SharePoint ILM Manager ve Portal Connector, Collaboration platformuna belgeleri ve dosyaları arşivlemek, araştırmak ve görüntülemek için önemli ECM fonksiyonları ekler.

Microsoft Dynamics ERP & CRM

Doxis4, Microsoft Dynamics ERP & CRM'ye arşivleme, belge yönetimi, e-dosya yönetimi ve gelen posta işlemleri için önemli DMS fonksiyonları ekler.

Microsoft çözümleri için Gold ehliyeti

SER, uzun yıllar deneyime sahip sertifikalı Microsoft Gold ortağı olarak, Microsoft çözümlerinin ve Doxis4 iECM-Suite'un derinlemesine entegrasyonunu sağlar.

Başarılı bir şekilde uygulanan çok sayıda müşteri projesi ve birçok farklı Microsoft ürünü, SER know-how'ınun ne kadar yüksek seviyede olduğunu belgelemektedir. Gold statüsü SER'e Microsoft ile yakın işbirliği imkanı sunmanın yanı sıra tüm desteklere ve eğitimlere ve ürün yenilikleri ile iyileştirilmiş teknolojiler hakkında güncel bilgilere doğrudan erişimi içermektedir.

Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu

Bilgi Sayfası »