www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

SAP'ta ECM entegrasyonu

Doxis4 belge yönetimi, SAP'ı tamamlar

İş ile ilgili bilgilerin tek tip ve eksiksiz bir şekilde yönetimi, birçok şirket için başarı açısından kritik olan bir zorluk oluşturmaktadır. Bunun bir nedeni, iş ile ilgili belgelerin SAP & ve diğer uygulamalardaki verilere doğrudan referansa sahip olmasıdır. Böylece gelen sipariş belgesi, SAP'ta sipariş verilerini toplamak ve daha sonra faturalamak için kullanılır. Gelen fatura belgesi, SAP'ta deftere geçirmek ve ödeme onayı vermek için gereklidir. Belgeler, işlemlerin devamında iş süreçlerini destekler ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirir. SAP, müşteri, tedarikçi, sipariş, iş emri, fatura ve muhasebe verileri gibi yapılandırılmış verileri düzenlemek için kullanılırken Doxis4 iECM-Suite'un uzmanlık alanı yapılandırılmamış verilerdir, örn. yazışmalar / e-postalar, sözleşmeler ve faturalar.

Yapılandırılmamış verilerin SAP & diğer uygulamalara entegre edilmediği, ECM desteği olmayan bir iş gününün neye benzediğini her çalışan bilir: Belgeler, dağınık bir şekilde şirketin tamamında mevcuttur. Gerekli olan fatura belgesi, muhasebede kağıt klasörlerine yerleştirildi, ilgili sipariş SAP'ta bulunabilir, tedarikçi ile imzalanan sözleşme dosya dizininde, müşterilerle yazışmalar da iş emri düzenleme bölümünde e-posta kutusunda. Bu nedenle bilgiler genelde birçok uygulama, çalışan ve uzman bölüm kapsamaktadır. Bilgileri elde etmek zahmetlidir, zaman alır ve yüksek maliyetlere neden olur.

Aşağıda Doxis4 iECM-Suite ile tek tip bir bilgi yönetimi stratejisini nasıl uygulayabileceğinizi gösterdik.

SAP sistemi kullanıcıları, birçok iş süreci için SAP'ta yapılandırılmış verilerin yanı sıra ilgili iş belgelerine, işlemlere ve dosyalara da ihtiyaç duyarlar. Bu belge ve işlemlerden bazıları SAP'ın kendisi tarafından üretilir, örneğin siparişler, faturalar vs. Bazıları ise SAP olmayan sistemler tarafından üretilir ve kağıt ya da e-posta biçiminde şirkete gelir.

SAP'a derinlemesine entegrasyon

Doxis4'in SAP'a derinlemesine entegrasyonu sayesinde SAP ERP'den ve başka iş uygulamalarından yapılandırılmış veriler, Doxis4 ECM'de bulunan iş ile ilgili belgelere bağlanır. Doxis4'ün SAP iş süreçlerine dikişsiz entegrasyonu sayesinde şirket için önemli olan belgeler eksiksiz ve tek tip şekilde iş bağlamında yönetilebilir. Böylece iş süreçlerinizin verimliliğini ve ekonomikliğini arttırabilir, ticari riskinizi azaltabilir, SAP sisteminizin performansını optimize edebilir ve ayrıca SAP işletme maliyetlerini düşürebilirsiniz. SAP kullanıcıları, doğrudan SAP'tan temel belgelere erişebildiklerinde, hissedilir bir artı değer kazanır.

SAP'tan ve diğer iş uygulamalarından tüm bilgi nesneleri, tek tip ve biçimden bağımsız olarak Doxis4 Content Repository'te revizyon bakımından güvenli bir şekilde saklanır. Doxis4 iECM-Suite'un SAP'a derinlemesine entegrasyonu sayesinde belgelere doğrudan SAP kullanıcı arabiriminden erişmek mümkündür. Doxis4 bunun için SAP'a belgelerin araştırılması ve görüntülenmesi için gerekli olan ECM fonksiyonlarını sunar. SAP ek listesinin yeterli olmadığı durumlarda Doxis4 ilave olarak bir Doxis4 SAP Folder Cockpit sunar ve bu da belgelerin klasörlere yapılandırılmasını sağlar.

SAP ve Doxis4 istemcileri üzerinden ECM kullanımı

Dikişsiz Doxis4 SAP entegrasyonuna alternatif veya paralel olarak Doxis4 istemcileri (Windows / Web / mobil) kullanılabilir. Şirketteki tüm çalışanlar, SAP ile çalışmaz. Sadece arada sırada kullananların SAP ile çalışmamasının çoğu zaman nedeni lisans maliyetleri. Bu çalışanların daha fazla iş süreçlerinin dışında tutulmaması için (örn. fatura kontrolü) Doxis4 istemcileri sunulur. SAP kullanıcılarının SAP'a ilave olarak ve / veya alternatif olarak bir Doxis4 istemcisini tercih etmelerinin çoğu zaman diğer bir nedeni de daha geniş bir fonksiyon kapsamıdır. Bu örneğin personel dosyası, sözleşme dosyası, iş emri dosyalar vb. gibi tüm e-dosya uygulamaları için geçerlidir.

Business Process Management

Belge tabanlı iş süreçleri, organizasyonda sık sık bir zayıf nokta oluşturur. Bunun bir nedeni, SAP temelinde sunulan süreç desteğinin yeterli olmaması veya sık sık karmaşık, fazla durağan veya pahalı olarak değerlendirilmesidir. SAP'ın yanında başka iş uygulamalarının da kullanıldığı durumlarda, iş süreçlerinde en sık kesilmeler görülür. SER, ilgili uygulama ortamına ve göreve bağlı olarak SAP ve Doxis4 temelinde alternatif Business Process Management çözümleri sunmaktadır ve bu çözümler, kombine edilmiş bir şekilde de kullanılabilmektedir. Uzman bölümler, Doxis4 BPM ile Ad-hoc ve standart süreçlerini kendileri kolay ve esnek bir şekilde modelleyebilir ve uygulayabilir. 

SAP entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

  • Uzun yıllar SAP ortaklığı
  • Sertifikalı ECM entegrasyonu
  • Alışılmış SAP yüzeylerinde çalışma ve buna ilave olarak belge, dosya ve süreç yönetimi için fonksiyonlar
  • SAP'a entegre edilmiş gelen fatura ve onay süreçleri
  • SAP çözümlerinin dışında da Repository'nin tamamında araştırma yapmak için Enterprise Search

ERP ve ECM

ERP ve ECM'deki "E" harfi "Enterprise"ı (Kuruluş) temsil eder ve şirket genelinde taşıdığı anlamı vurgular. ECM ve ERP, tüm şirket bölümlerine hizmet eder. SAP ve Doxis4 arasında sistem yaklaşımı bakımından bazı ortak yanlar vardır. Ancak bu ortak yanlar olsa da kullanım amacı farklıdır. Bir şirkette etkili iş faaliyeti çerçevesinde elektronik bir şekilde işlenen bilgiler, yapılandırılmış verilere ve yapılandırılmamış verilere ayrılır. Aşağıda veri yapısı açısında SAP (ERP) ve Doxis4 (ECM) arasındaki farklar vurgulanmıştır. 

ERP – Enterprise Resource Planning

SAP ERP yazılımı, şirketin tamamında iş süreçleri boyunca kaynakları zamanında ve ihtiyaca uygun şekilde planlar ve kontrol eder. Bunun için yapılandırılmış veriler elektronik bir şekilde toplanır, düzenlenir ve işlenir. Bunun bir örneğini muhasebe kayıtları oluşturmaktadır. Bunlar bir veri şeması temelinde yapılandırılmış bir şekilde üretilir. Aynı durum SAP CRM, SCM, HCM ve diğer SAP ürünleri ve çözümleri için de geçerlidir. Bunların tümü, birleşerek gerçek zamanlı bir şekilde belgeler oluşturan yapılandırılmış veriler üretir.

ECM – Enterprise Content Management

Doxis4 iECM yazılımı ile yapılandırılmamış ve yapılandırılmış bilgi nesneleri (örneğin belgeler, e-postalar, fotoğraflar, videolar, SAP verileri ve daha fazlası), biçim ve kaynaktan bağımsız olarak toplanabilir, iş bağlamında yapılandırılmış bir şekilde yönetilebilir, revizyon bakımından güvenli bir şekilde saklanabilir ve her zaman doğrudan tekrar bulunabilir. Yapılandırılmış verilere kıyasla iş yazışmaları, siparişler vs. gibi yapılandırılmamış verilerin temelinde bir veri yapısı tanımı bulunmaz. Yapılandırılmamış veriler, SAP sertifikalı arabirimler üzerinden otomatik olarak sunulan ve bağlanabilen tanımlayıcı meta veriler üzerinden gerçekleştirilir.

SAP belge arşivlemesi

Doxis4, belgeleri revizyon bakımından güvenli bir şekilde ve SAP ek listesinde doğrudan erişim ile yönetir. Tüm SAP kayıt ve toplama senaryoları için.

SAP'ta elektronik dosyalar

Doxis4, SAP ek listesinde bir yapı sağlar. İsteğe bağlı olarak Doxis4 FolderCockpit for SAP ve Doxis4 e-dosya olarak tüm iş evrakları eksiksiz şekilde ve tek tip şekilde SAP bağlamında sunulur. 

SAP'ta gelen faturalar

Doxis4, toplamadan onaya ve (arka plan)kaydına kadar olmak üzere SAP'ta gelen fatura sürecinin tamamını otomatik hale getirir.

SAP veri arşivlemesi

Doxis4, SAP veri tabanının yükü hafifletir, SAP performansını arttırır ve tüm SAP modüllerinden iş ile ilgili verilerin revizyon bakımından güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar.

SAP entegrasyonu için uzmanlar

SER, uzun yıllar deneyime sahip sertifikalı SAP ortağı olarak, SAP ve Doxis4 iECM-Suite'un derinlemesine entegrasyonunu sağlar.

SAP veri arşivlemesi, SAP belge arşivlemesi, SAP'ta elektronik dosyalar ve SAP gelen fatura işlemleri için tüm fonksiyonlar, sertifikalı SAP Repository arabirimleri üzerinden Doxis4 iECM-Suite'e entegre edilmiştir. SER, SAP içerisinde kendi ad alanına sahiptir.

Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu

Bilgi Sayfası »