www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Belgeler, dosyalar ve işlemler – Tüm iş uygulamaları için entegre edilmiş ECM fonksiyonları

Doxis4 ile üniversal ECM entegrasyonu

Şirketler, tarihsel ve stratejik nedenlerden dolayı birçok farklı sistemden ve üreticiden oluşan heterojen bir iş-yazılım ortamı seçerler. Bu yazılım çözümlerinden her biri, kendi verilerini ve belgelerini üretir. Bunun yanı sıra harici iş ortaklarından belgeler de vardır. Uygulamaya özel saklama, çok sayıda sistem olduğundan (ERP, FiBu, CRM, HR, CAD vs.), özellikle veriler ve belgeler, sık sık uygulama ve süreçleri kapsayacak şekilde aynı bağlamda olduğundan mantıklı değildir. Doxis4, tek tip Content Repository'den e-dosyalara, Task ve Business Process Management'tan (BPM) bilgi yönetimine kadar olmak üzere tüm iş uygulamalarının kullanabileceği üniversal bir ECM platformu sunar.

Doxis4, açık bir ECM platformu olarak piyasadaki çeşitli iş uygulamaları için üreticiye bağlı ve üreticiden bağımsız arabirim standartlarını destekler. ERP, CRM ve diğerleri için üniversal bağlayıcıların sağladığı avantaj, bunların arabirim gereksinimlerine göre bireysel olarak özelleştirilebilmesi ve bir iş uygulaması değiştirildiğinde de korunabilmesidir. Tek yapılması gereken, bağlayıcıları yeni sisteme uyarlamaktır.

Kullanıcılar, iş uygulamalarının ve iECM-Suite Doxis4'ün yakın entegrasyonu sayesinde hem ERP, FiBu, CRM, HR, CAD vs. gibi alışık oldukları iş uygulamaları üzerinden doğrudan Doxis4 Content Repository'deki içeriklere erişebilir, hem de tersine Doxis4 üzerinden iş uygulamalarının verilerini kullanabilir.

Doxis4 ile karmaşık sistem değişimleri, ortam kesintileri, eksik süreç desteği, yedekli mevcut veriler ve entegrasyon sorunları geçmişte kalır.

Üniversal ECM entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

 • Tüm standart iş uygulamaları için üniversal standart bağlayıcılar
 • Dosyalar, belgeler ve iş akışları için eksiksiz Content Repository
 • Farklı iş uygulamalarından tek tip erişim
 • Doxis4'teki iş uygulamalarından verileri otomatik olarak devralma

İş uygulamaları ve ECM

ECM'deki "E" harfi "Enterprise"ı (Kuruluş) temsil eder ve şirket genelinde taşıdığı anlamı vurgular. Enterprise Content Management, iş süreçleri boyunca tüm şirket alanlarına hizmet eder. Bir şirketin etkili iş faaliyeti çerçevesinde elektronik bir şekilde işlenen bilgiler, yapılandırılmış verilere (örn. muhasebe kayıtları) ve yapılandırılmamış verilere (örn. belgeler, e-postalar) ayrılır. Bir iş emri, bir müşteri, bir çalışan veya bir işlem ile ilgili eksiksiz bilgiler, her iki tipi kapsar. ECM, bu çerçevede veri merkezli iş uygulamaları için belge merkezli eşi sunar. 

İş uygulamaları – ERP, CRM & Co.

Ana veriler, iş emri verileri veya muhasebe kayıtları gibi yapılandırılmış veriler, ERP, FiBu, CRM gibi özel iş uygulamalarında veya sektöre özel uygulamalarda toplanır, düzenlenir ve işlenir. Bu yapılandırılmış veriler, sabit bir veri şemasına dayanır ve toplu olarak işlenebilir ve değerlendirilebilir. Süreçlerde kullanıcının kendisi tarafından üretilen veya başka kaynaklardan belgeler söz konusu olduğunda, yapılandırılmış çalışma çoğu zaman son bulur. Belgeler, karmaşık dosya sistemlerine atılır, e-posta aracılığıyla gönderilir ve alınır veya başlangıç sisteminde izole edilmiş bir şekilde kalırlar ve tüm katılımcılar tarafından kullanılamazlar. 

Enterprise Content Management – ECM

Ticari işlemlere yönelik birçok önemli bilgi, yapılandırılmamış biçimlerde toplanır ve yönetilir, örn. belgeler, e-postalar, fotoğraflar, videolar ve daha fazlası. Yapılandırılmamış verilerin temelinde herhangi bir sabit veri şeması yatmaz. ECM sisteminde kaydetme ve tekrar bulma işlemleri, arabirimler üzerinden başka iş uygulamalarına otomatik bir şekilde sunulabilen ve bağlanabilen, tanımlayıcı meta veriler üzerinden gerçekleştirilir.

Doxis4 iECM-Suite ile yapılandırılmamış ve yapılandırılmış bilgi nesneleri, biçim ve kaynaktan bağımsız olarak toplanabilir, iş bağlamında yapılandırılmış bir şekilde yönetilebilir, revizyon bakımından güvenli bir şekilde saklanabilir ve her zaman doğrudan tekrar bulunabilir.

ERP entegrasyonu [alıntı]

 • Infor ERP
 • Microsoft Dynamics ERP
 • Oracle JD Edwards Enterprise One
 • Sage ERP X3
 • SAP ERP
 • Unit4 (eskiden Agresso)
 • . . .

Enterprise Ressource Planning (ERP)

ERP sistemi kullanıcıları, birçok iş süreci için ERP'de yapılandırılmış verilerin yanı sıra ilgili iş belgelerine ve dosyalara da ihtiyaç duyarlar. Böylece gelen sipariş belgesi, ERP'de sipariş verilerini toplamak ve daha sonra faturalamak için kullanılır. Gelen fatura belgesi, ERP'de deftere geçirmek ve ödeme onayı vermek için gereklidir. Belgeler, işlemlerin devamında iş süreçlerini destekler ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirir.

Belge ve dosyaların ERP'ye entegre edilmediği, ECM desteği olmayan bir iş gününün neye benzediğini her çalışan bilir: Belgeler, şirketin tamamına dağılır ve iş süreçleri aksar. En kötü durumda, durum hakkında tam olarak bilgi sahibi olunsaydı meydana gelmeyecek olan hatalar yapılır.

Bu nedenle ERP için mükemmel bir tamamlayıcı olarak ECM gereklidir. Doxis4 iECM-Suite'un istenen ERP sistemlerine üniversal entegrasyonu sayesinde şirket için önemli olan belgeler eksiksiz ve tek tip şekilde iş bağlamında yönetilebilir. Böylece iş süreçlerinizin verimliliğini ve ekonomikliğini arttırabilir, ticari riskinizi azaltabilir, ERP sisteminizin performansını optimize edebilir ve ayrıca IT işletme maliyetlerini düşürebilirsiniz. ERP kullanıcıları, doğrudan alışık oldukları arabirimden temel belgelere erişebildiklerinde, hissedilir bir artı değer kazanır.

ERP entegrasyonu için tipik uygulama durumları:

Doxis4 ile ERP entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

FiBu entegrasyonu [alıntı]

 • Addison
 • DATEV
 • Diamant Software
 • Lexware
 • . . .

Finansal muhasebe (FiBu)

FiBu yazılımınızdan muhasebe kayıtları belgelerine ve işlem belgelerine doğrudan erişim, muhasebe alanında günlük işleri önemli ölçüde kolaylaştırır. Gelen faturalar (borçlular), tarandıktan sonra otomatik olarak (arka plan)kaydına kadar işlenebilmektedir. Dijital hale getirme işlemi, sadece gelen belgeleri değil, aynı zamanda örn. defterler, ihtarnameler, açık öğe listeleri, hesap fişleri vs. gibi giden belgeleri de kapsar. Bu belgeler, otomatik olarak sanal bir baskı üzerinden revizyon bakımından güvenli bir şekilde Doxis4 arşivine kaydedilir. Böylelikle bloke edilen yazıcılar ve dosyalama işlemleri geçmişte kaldı. 

FiBu entegrasyonu için tipik uygulama durumları:

Doxis4 ile FiBu entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

CRM entegrasyonu [alıntı]

 • Infor CRM
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Oracle Siebel CRM
 • Sage CRM
 • Salesforce.com
 • SAP CRM
 • . . .

Customer Relationship Management (CRM)

Müşterilerine yönelik çalışanlar, müşterilerini iyi tanımalıdır. CRM sisteminde bulunan, yapılandırılmış müşteri verileri, bunun için oldukça değerlidir, ancak önemli bilgilerin sadece bir kısmını oluşturur. CRM sistemleri temel olarak satış ve pazarlama için tasarlanmıştır. Teklif yönetimi ve iş emri işleme alanlarından bilgiler ve belgeler, ERP'de toplanır ve işlenir. Tüm sistemler veya modülleri için lisanslar, müşteri bilgilerine erişime ihtiyacı olan tüm çalışanlara verilmez. Müşteri ile e-posta üzerinden gerçekleşen işe yönelik iletişim de kişisel posta kutularında veya ayrı sistemlerde, ticari işleme referans olmadan kayıtlı olduğunda, kesintisiz olarak mevcut değildir.

Doxis4 ile entegre edilmiş Enterprise Content Management (iECM), CRM sistemindeki müşteri verilerini, şirketin tamamındaki ilgili belgelere ve e-postalara bağlar. Entegrasyon senaryosuna bağlı olarak hem CRM sistemi üzerinden Doxis4 Content Repository'deki belge, dosya, işlem ve görevlere erişim mümkündür, hem de Doxis4'teki CRM sisteminden örneğin müşteri dosyalarının kapak sayfası gibi veriler kullanılabilir.

Müşteri dosyalarına erişim, isteğe bağlı olarak CRM sistemi veya Doxis4 istemcileri üzerinden mümkündür. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri görevleri için gerekli olan tüm bilgiler bir arada sunulur. Elbette erişim yetkilerine bağlı olarak müşterilere olan bu kapsamlı görünüm, mükemmel müşteri hizmetleri ve işlerin başarılı olması için temeli oluşturur. Müşterinin kendisi için de müşteri dosyasından belirli belgeler veya ilgili ürün ve servis bilgileri, bir müşteri portalı üzerinden kullanıma sunulabilir. Dış hizmet çalışanlarına yoldayken belgelere erişebilmek ve iş süreçlerine katılmak için mobil Doxis4 istemcisi sunulur.

CRM entegrasyonu için tipik uygulama durumları:

Doxis4 ile CRM entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

E-posta & Groupware entegrasyonu [alıntı]

 • IBM Notes (eskiden Lotus)
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft SharePoint
 • Novell GroupWise
 • . . .

E-posta & Groupware

E-posta ve Groupware çözümlerinin odak noktasında, bilgi alışverişi ve işbirliği bulunmaktadır. Firma dışı iş yazışmalarının büyük bir kısmı, e-posta üzerinden gerçekleştirilir. Firma içi de birçok çalışan temel olarak e-posta üzerinden haberleşir ve buna ilave olarak Groupware üzerinden ve SharePoint gibi işbirliği platformları üzerinden bölümler arası olacak şekilde bilgi alışverişinde bulunur. Ancak sistemler arası bilgi alışverişi yetersiz bir şekilde gerçekleşir. Gelen posta veya belgeler ve ERP sisteminden veriler gibi başka bilgi kaynaklarına erişim sadece kısıtlı olarak mümkündür. Gelen ve giden e-postalar çoğu zaman kişisel posta kutusuna veya grup posta kutularına düşer ve bu nedenle iş bağlamında başka katılımcılar tarafından kullanılamaz. 

Doxis4, e-posta ve Groupware çözümlerine önemli ECM fonksiyonları ekler. Bu fonksiyonlar sayesinde de e-postalar, eksiksiz bir şekilde iş süreçlerine entegre edilir ve saklama yükümlülükleri yerine getirilir. Gelen ve giden e-postalar, ilgili iş bağlamına atanabilir ve böylece ilgili dosya ve işlemlerde kullanıma sunulur.  

Kullanıcılar, alışık oldukları yazılım ortamında e-postaların ve belgelerin bağlama göre kaydı, araştırması ve görüntülenmesi için ilave, konforlu ECM fonksiyonları kullanabilir. Enterprise Search çerçevesinde şirket genelindeki Content Repository'yi bilgi kaynağını kullanan meta veri aramasının ve hatadan etkilenmez tam metin araması sayesinde özellikle gerekli bilgilerin hızlı ve hedef odaklı bir şekilde bulunması, Doxis4'ün güçlü yanlarından biridir. 

E-posta & Groupware entegrasyonu için tipik uygulama durumları:

Doxis4 ile e-posta ve Groupware entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Doxis4 ile ECM entegrasyonuna genel bakış

Sistem arabirimleri

 • Üniversal ERP bağlayıcısı üzerinden standart ERP, HR ve CRM sistemlerine üniversal arabirimler
 • SAP'a sertifikalı arabirimler (ArchiveLink (BC-AL 6.20) / HTTP Content Server, Netweaver ILM (BC-ILM 2.0 / 3.0)
 • Microsoft Office, Outlook, SharePoint ve Dynamics NAV/AX için entegre edilmiş modüller ve arabirimler
 • Doxis4 Gateway Service üzerinden Mail, File ve SharePoint sunucularının tek tip bağlantı imkanı
 • Açık, üreticiden bağımsız standartlar için diğer bağlayıcılar: CMIS, WebDAV, File Import, vs.

İstemci ve portal entegrasyonu

 • OLE, kısayol tuşları veya kapsamlı Scripting özelliğine sahip URL üzerinden uzman uygulamadan Doxis4 istemcilerinin kontrolü
 • Doxis4 winCube'da veritabanı sorgularının ve ActiveX- Control'un entegrasyonu/açılması
 • Mashup uyumlu Web bileşenleri/URL açma (Google Maps ile kullanılan gibi)
 • Doxis4 maskeleri ve sonuç listeleri için Web sayfalarında Portlet entegrasyon
 • Doxis4'te versiyonlama ve düzenleme fonksiyonları ile Native Wiki entegrasyonu

Doğrudan etkileşim

 • Kısayol tuşu üzerinden istenen uygulamadan Doxis4'te işaretlenen kavramları arama
 • Harici iş uygulamalarında programlama yapmadan Screenscraper teknolojisi aracılığıyla (örn. terminal çevresi için) Doxis4'e bilgilerin ayıklanması ve devralınması

Yönetim

 • Veri tabanlarının yükünü hafifletme ve lider sistemlerde daha iyi performans
 • Platformlar arası uygulama ve veri yönetimi
 • Kerberos üzerinden platformlar arası bir şekilde kullanıcı oturumu açma
 • Active Directory/LDAP'den kullanıcıları/grupları devralma
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu
Bilgi Sayfası

Doxis4 iECM-Suite için entegrasyon seçenekleri - Doxis4 Entegrasyonu

Bilgi Sayfası »