www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Kalite yönetimi el kitabı –
Kaliteyi kolayca kontrol edin

Doxis4 ile kalite yönetimi

Doxis4 kalite yönetimi el kitabı, entegre edilmiş denetim fonksiyonuna sahip olan dijital, ISO ve KTQ uyumlu bir kalite el kitabıdır. Önceden yapılandırılmış olan çözüm paketi, uygulandıktan hemen sonra kullanılabilir. Kullanımı kolay olan bir redaksiyon sistemi üzerinden kalite yönetimi ek kitaplarının yapılandırılmasından oluşturulmasına, kalite yönetimi belgelerinin atanmasından yayınlamaya kadar tüm süreç belgelenir ve hızlandırılır. Kalite yönetimi el kitabında multimedya tabanlı bir şekilde tüm kalite yönetimi belgeleri (taranmış kağıt belgeler ve dijital olarak mevcut olan belgeler, fotoğraflar ve videolar) yapılandırılmış bir şekilde kaydedilebilir ve görüntülenebilir.

Dijital kalite yönetimi belgeleri, kağıt belgelerle alışıldığı gibi düzenlenir. Bu şekilde onay damgaları veya sarı notlar (Post-it) uygulanabilir veya metin bölümleri renkleri işaretlenebilir. Şablon ve sürüm yönetimi, kalite yönetimi belgelerinin düzenlenmesini kolaylaştırır. Yazarlar, tüm düzenleme, izin verme, onaylama ve yayınlama süreçleri ve kullanıcılar önemli kalite yönetimi yönetmelikleri ile ilgili eksiksiz şeffaflık elde eder.

 • Tüm kalite yönetimi belgelerini istikrarlı bir şekilde oluşturmak, yönetmek, bakımını yapmak ve yayınlamak için redaksiyon sistemi
 • Çalışanlar için Web tabanlı kalite portalına konforlu erişim
 • Dağıtılmış düzenleme için akıllı iş akışı ve işbirliği yapıları
 • Garanti durumlarında kanıt olarak revizyon bakımından güvenli dokümantasyon
 • Otomatik süre yönetimi ve e-posta üzerinden bilgi alma

Kalite yönetimi el kitabı, çalışanlara Web tabanlı veya İnternet portalına entegre edilmiş şekilde günün yirmi dört saati ve bulunulan yerden bağımsız olarak sunulur. Yazarlar ve çalışanlar, kalite yönetimi dokümantasyonunu yapılandırılmış bir şekilde organizasyon biriminin (merkez, bölüm vs.) ve el kitabının yapısı bağlamında veya yapılandırılmamış bir şekilde sözcük ve tam metin araması üzerinden bulabilir. Kalite yönetimi dokümantasyonunun bir parçası olan tüm çalışanlar, izin ve onay süreçleri üzerinden aktif bir şekilde dahil edilebilir. Bu şekilde güncel durum, şeffaf bir şekilde devam eden kalite yönetimi sürecinde görünür ve aynı zamanda yasal açıdan güvenli bir şekilde belgelenir. Bunun yanı sıra otomatik termin takibi, e-posta aracılığıyla mevcut güncellemeleri zamanında bildirir.

Beceriler & Güçlü yanlar

 • Kalite el kitabı için redaksiyon sistemi

  Doxis4 temelinde kalite yönetimi el kitabı, kalite yönetimi dokümantasyonunun devam eden oluşturma, güncelleme ve yayınlama sürecini destekler. Doxis4, redaksiyon sistemi olarak tanımlanmış olan kalite standartlarının uyumu, iş akışı tabanlı kontrol ve onay süreçleri aracılığıyla devamlı ve otomatik olarak kumanda ve kontrol eder. Redaksiyon işleri şablon, sürüm ve süre yönetimi sayesinde daha kolay, daha güvenli ve daha verimli bir hale gelir. Elektronik belgeler, kağıt belgeler gibi düzenlenebilir, örn. ek açıklamalar eklenebilir.

 • Portal veya tarayıcıya çalışan erişimi

  Çalışanlar, multimedya tabanlı Doxis4 kalite yönetimi el kitabına İntranet'te bulunan bir portal veya Web tarayıcısı üzerinden konforlu ve olay bir şekilde erişebilir. Yazarlar ve çalışanlar, yapılandırılmış bir şekilde el kitabı yapısı üzerinden veya yapılandırılmamış bir şekilde sözcük ve tam metin araması üzerinden kalite yönetimi dokümantasyonuna konforlu bir şekilde erişebilir. Organizasyon yapısı bağlamında kalite yönetimi el kitapları veya yapılarına kalite yönetimi el kitabı içerisinde organizasyon birimleri (merkez, bölüm vs.) atanabilir.

 • Süre yönetimi e-posta aracılığıyla hatırlatma yapar

  Belirli belgeleri zamanında güncellemek veya oluşturmak için bir süre yöneticisi, yetkili redaktöre otomatik olarak e-posta aracılığıyla hatırlatma gönderir. Bu şekilde koşulların yerine getirilmemesi sonucu oluşabilecek kötü sürprizler önlenebilir: örneğin bir lisans onayının ya da faaliyet/işletme izninin geri çekilmesi.

 • Kanunlar uyarınca arşivleme ve dokümantasyon

  Doxis4 kalite yönetimi el kitabı, devam eden kalite yönetimi sürecinde oluşturmadan düzenlemeye, izinden onaylamaya ve yayınlamaya kadar olmak üzere tüm adımları eksiksiz ve yasal açıdan güvenli bir şekilde tutanağa yazar. Bunlar kritik garanti durumlarında kanıt olarak belirleyici olabilir.

 • Müvekkil uyumu ve yetkiler

  Şirketler grupları ve hukuki açıdan çok sayıda bağımsız birim barındıran orta ölçekli şirketler için müvekkil uyumu vazgeçilmezdir. Müvekkil uyumu, her bir kuruluşun veya müvekkilin sadece kendi verilerini görüntüleyebilmesini ve değiştirebilmesini sağlar. Merkezi kalite yönetiminde müvekkiller arasında geçiş sadece yeniden uygulanan kullanıcı yetkilendirmesi ve kimlik doğrulaması ile mümkündür. Müvekkil ayrımı, alternatif olarak yetki konsepti ve ayrı veri yönetimi (veri tabanı ve depolama ortamları) üzerinden de tanımlanabilir. Bu durumda yeniden kullanıcı yetkilendirmesi ve kimlik doğrulamasına gerek yoktur.

Kalite portalı için redaksiyon sistemi

Doxis4 temelinde önceden yapılandırılmış olan kalite yönetimi el kitabı, standart sürüm olarak akıllı iş akışı fonksiyonları ve konforlu belge yönetimi fonksiyonlarına sahip, sezgisel kullanılabilen bir redaksiyon sistemi içerir. Onaylanan belgeler sadece iki kere tıklayarak yayınlanabilir.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Portal veya Web istemcisi üzerinden erişim

Çalışanlar, İntranet'te bir portal üzerinden veya Doxis4 Web istemcisi webCube üzerinden konforlu ve kolay bir şekilde kalite yönetimi el kitabına erişebilir. "What's new" fonksiyonu, dikkati yeni ayarlanan belgelere çeker ve böylece değişen düzenlemelere ve çerçeve koşullarına tepkilerin daha hızlı verilmesini sağlar.

Tek tip klasör yapısı

Dijital kalite el kitabı, esnek ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde uyarlanabilen tek tip bir klasör yapısı aracılığıyla şeffaflık ve kolay anlaşılırlık sağlar. 

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 kalite yönetimi el kitabına genel bakış

Kalite yönetimi redaksiyon sistemi

 • Multimedya içerikleri de dahil olmak üzere kalite yönetimi dokümantasyonu tek tip şekilde oluşturulur, yönetilir, bakımı yapılır ve yayınlanır
 • Kalite yönetimi belgelerini güvenli bir şekilde ortak düzenlemek için Check-in-/Check-out fonksiyonu ve versiyonlama
 • Tüm kalite yönetimi belgelerinin her düzenleme durumunda istikrarlı yönetimi (örn. Word + PDF)
 • Kalite yönetimi dokümantasyonunun ve ara versiyonların revizyon bakımından güvenli arşivlemesi
 • Çapraz başvurular/bağlantılar üzerinden referans oluşturma
 • Belgelerin birden fazla işleme, arşivde fiziksel yedeklik olmadan mantıklı bir şekilde atanması

Kalite yönetimi bilgi yönetimi

 • Portal veya Web tarayıcısı üzerinden kalite yönetimi dokümantasyonuna çalışan erişimi
 • Kolay, sezgisel kullanım
 • Kalite yönetimi dokümantasyonunun tek tip, hiyerarşik biçimde ("ağaç yapısı") istenen şekilde tanımlanabilir yapılar ve klasörler/dosyalar ile gösterimi
 • Meta veriler, tam metin veya navigasyon ağaçlarına erişim
 • Kara tahta fonksiyonu ("What's new", yeni ayarlanan belgeleri gösterir)
 • ISO ve KTQ uyumlu kalite yönetimi el kitabı

Kalite yönetimi süreçleri ve iş akışları

 • Otomatik iş akışı tabanlı kontrol ve onay süreçleri
 • Kabul etmek, reddetmek, yorum yapmak vs. için entegre edilmiş fonksiyonlar ile e-posta üzerinden kontrollü onay süreci
 • Düzenli süre aşımı denetimi ve e-posta aracılığıyla otomatik süre aşımı uyarısı
 • Kalifikasyon, izin vs. belgesi olarak otomatik tekrar sunma özelliği
 • Tüm düzenleme ve onay adımlarının eksiksiz düzenleme geçmişi
 • Entegre edilmiş denetim işlevselliği