www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae


Eksiksiz ve her zaman
erişilebilir vaka dosyaları için elektronik hasta geçmişi

Doxis4 ile dijital hasta geçmişi

İyi bir hasta bakımı için tıbbi uzmanlığın yanı sıra çok sayıda hasta ve vaka ile ilgili belge gereklidir: Doktor raporları, bulgular ve uygulanmış olan tedavi işlemleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Günümüzde neredeyse her hastanede elektronik hasta dosyalarının kullanılmasına rağmen hastane bilgi sistemlerinde (KIS) eksiksiz bir hasta dokümantasyonu eksikliği yaşanmaktadır. Hasta dosyaları hala kağıt biçiminde tutulmakta veya KIS üzerinden tamamıyla elektronik biçimde mevcut değil.

Bunun nedeni KIS üzerinden yönetimi ve yapılandırması mümkün olmayan veya yetersiz şekilde mümkün olan ve belge, resim ve video biçiminde mevcut olan yapılandırılmamış verilerdir. Bu da uygulamada ortam kesintisine neden olur! KIS'te elektronik hasta dosyasının yanı sıra paralel olarak kağıt biçiminde hasta dosyası tutulur ve bu dosyalara görüntüleme yöntemlerinin bulguları, laboratuar raporları ve sevk eden doktorlar ile uzman doktorların doktor raporları eklenir. Bunun yanı sıra örneğin bir imza gerektiren doktor raporları gibi giden belgeler mevcuttur. Bunların tümü, dikişsiz bir şekilde ilgili KIS sistemine entegre edilebilen, eksiksiz ve revizyon bakımından güvenli bir hasta arşivi kayıt imkanı ihtiyacının altını çizmektedir.

Doxis4 hasta geçmişi, dosya tabanlı standart bir çözüm olarak belgelerin eksiksiz, yapılandırılmış, multimedya bakımından uygun ve revizyon bakımından güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve alternatif olarak bier Windows veya Web tabanlı Doxis4 istemcisi üzerinden olmak üzere ilgili tıbbi hasta dokümantasyonuna doğrudan erişim sunar.

Doxis4 hasta geçmişi, hasta dosyalarına ayrılır ve bu hasta dosyaları da bir hastanın vaka dosyalarını içerir. Vaka dosyalarında ortamlar ve sistemler arası bir şekilde sebepler, hastalık geçmişi ve hastanede kalış akışı kayıtları yapılandırılmış bir şekilde istenen klasörlere (doktor raporları, bulgular vs.) kaydedilir.

Doktor olarak kliniksel süreçlerde dijital Doxis4 hasta geçmişinin doğrudan kullanılabilmesinden yararlanabilirsiniz. Saniyeler içerisinde KIS sisteminiz üzerinden tedavi çerçevesinde gerekli olan hasta geçmişine erişebilirsiniz. Bu şekilde yüksek maliyetli, zaman alan ve hasta için zahmetli olan tekrarlanan muayeneler önlenir.

Hasta tarafından getirilen örneğin doktor raporları, bulgular vs. gibi belgeler, hemen taranabilir ve elektronik hasta geçmişine eklenebilir. Hassas hasta verileri, KIS'ten tek tip olan yetki yapılarının devralınmasıyla yetkisiz erişime karşı güvenilir bir şekilde korunur. 

Doxis4 hasta geçmişi hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

 • Revizyon bakımından güvenli arşivleme
 • Multimedya uyumlu hasta arşivi (veriler, belgeler, resimler, videolar)
 • KIS, RIS, PACS ve görüntüleme yöntemlerine detaylı entegrasyon
 • Doğrudan KIS'ten ve alternatif olarak LDAP üzerinden yetkilerin devralınması
 • Tek tip ECM platformu, klinik genelinde bilgi ve belge yönetiminin oluşturulmasını sağlar

Doxis4, önemli olan tüm yapılandırılmamış verilerin kullanılabilirliğini sağlar

Doxis4 temelinde hasta geçmişi, hastanede yapılandırılmamış verilerin kullanılabilirliğini sağlar

Beceriler ve Güçlü yanlar

 • KIS, RIS, PAC & görüntüleme yöntemlerine standart haline getirilmiş entegrasyon

  Doxis4, KIS, RIS, PAC & görüntüleme yöntemlerine entegrasyon konusunda HL7, DICOM, IHE, LDAP, SAP ArchiveLink, IHE XDS vs. gibi dünya genelinde geçerli olan standartlara dayanmaktadır. Bu arabirim standartları ve mevcut olan entegrasyon platformları üzerinden (HL7 iletişim sunucusu, Active Directory vs.) uzun süre güvenli ve yüksek performanslı bir entegrasyon mümkündür. Doxis4 hasta geçmişinden elektronik vaka ve hasta dosyası, ilgili sistemden yabancı bir program üzerinden açılır. SER, çok sayıda standart haline getirilmiş arabirim sunan bir Clinical Interface Management teknolojisine sahiptir. SER, bu teknoloji temelinde çok sayıda farklı hastane bilgi sistemini (KIS) entegre etmiştir ve bunun yanı sıra tüm lider üreticilerin KIS sistemlerine arabirimler sunar.

 • Eksiksiz, ortam ve sistemler arası hasta dokümantasyonu

  Doxis4 hasta geçmişinde eksiksiz, multimedya uyumlu ve revizyon bakımından güvenli hasta dokümantasyonu gerçekleştirilir. Tek tip yapısı ile istikrarlı ve sistemler arası bir şekilde doktor raporlarına, teşhislere, muayene sonuçlarına, laboratuar raporlarına, ateş eğrilerine, röntgen görüntülerine, ameliyat videolarına ve çok daha fazlasına erişim sunar.

 • Revizyon bakımından güvenli arşivleme ve dokümantasyon

  Doxis4 hasta geçmişi, hasta dokümantasyonunun revizyon bakımından güvenli, elektronik bir şekilde saklanmasını mümkün kılar. Retention-Management aracılığıyla dosya ve belgeler için saklama ve silme süreleri tanımlanabilir. Audit Trail fonksiyonu, tüm dosyalarda ve belgelerde sürekli olarak kimin neyi ne zaman eklediğini, görüntülediğini, değiştirdiğini veya sildiğini belgeler. KIS'ten veya bir Active Directory'den (LDAP) yetki yapılarının devralınmasıyla, hassas verileri yetkisiz erişime karşı koruyan tek tip ve istikrarlı bir erişim konsepti sunulur.

 • Müvekkil uyumu

  Müvekkil uyumu, hukuki açıdan bağımsız birimlere sahip büyük klinik grupları veya hastane sahipleri için vazgeçilmezdir. Müvekkil uyumu, hukuki açıdan bağımsız olan her müvekkilin sadece kendi hasta bilgilerini görüntüleyebilmesini sağlar. Müvekkil ayrımı, alternatif olarak yetki konsepti ve ayrı sistem ve veri yönetimi (veri tabanı ve depolama ortamları) üzerinden de tanımlanabilir.

 • Acil durumda erişim

  Doxis4, acil durumlarda, doktor yetkiye sahip olmadığında veya yetki sistemi (KIS, Active Directory vs.) mevcut olmadığında da hasta ve vaka dosyasına güvenli erişim sunar. Erişim, titiz bir şekilde belgelenir. Doktor, erişimine yönelik bir protokolün oluşturulduğuna ve örneğin klinikteki veri gizliliği yetkilisi tarafından kontrol edileceğine dair bilgilendirilir.

 • Güvenlik mekanizmaları ve erişim koruması

  Yetki konseptine ilave olarak kişisel kullanıcı yetkilendirmesi ve kimlik doğrulaması, istemci-sunucu iletişiminin SSL şifrelemesi yüksek düzeyde veri koruması sağlar.

KIS'ten geçiş

Doxis4 hasta dosyası, dikişsiz bir şekilde her türlü KIS sistemine entegre edilebilir. KIS'te hastanın güncel tedavisi belgelenirken elektronik hasta dosyası buna kapatılmış tıbbi durumları ve KIS dışı sistemlerden vakaları veya belgeleri ilave eder. KIS geçişi hedef bakımından hassas bir şekilde vaka dosyasına, belgeye veya alternatif olarak hasta dosyasına gerçekleştirilebilir.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Bilgi kokpiti

Dosya kapak sayfası ve vaka dosyası klasör yapısı, tek tip bir yapıyla, sistemler arası olacak şekilde ve multimedya uyumlu biçimde bir hastayla ilgili tüm bilgileri sunar. 

Tek tip klasör yapısı

Elektronik vaka dosyası tek tip, esnek tanımlanabilir bir klasör yapısı sunar, örn. doktor raporları, bulgular vs.

Test
Preview Lupe
Screen

Doxis4 hasta dosyasına genel bakış

Hasta dosyası yönetimi

 • Tedavi durumu ve hasta çerçevesinde birçok farklı biçimde ve kaynakta yapılandırılmış hasta dokümantasyonu yönetimi
 • Dijital dosya kapak sayfası üzerinde kesin tanımlama ve tüm önemli hasta verilerine kompakt genel bakış
 • KIS, AD vs. sistemlerinden yetki yapılarını devralma imkanı sunan, farklılaştırılabilen yetki sistemi (klasör, dosya, belge)
 • Hasta dosyalarında vakalar arası görünümler (doktor raporları, bulgular vs.)
 • Örneğin KIS, bakım çalışmaları, arızalar vs. nedeniyle mevcut olmadığında Doxis4 hasta geçmişini acil durumda güvenli erişim

Hasta belgeleri yönetimi

 • Multimedya uyumlu hasta arşivi (veriler, belgeler, resimler, videolar)
 • Yasal sürelere göre belge ve dosyaların revizyon bakımından güvenli bir şekilde kaydedilmesi (PDF/PDF/A/TIFF vs.)
 • Alt sistemlerden bulguları ve resimleri devralma
 • Entegre edilmiş DMS işlevleri: Dosya kaydı (manüel veya otomatik yığın halinde kayıt), arama, düzenleme, versiyonlama, geçmiş vs.
 • Belgelerin, arşivde yedeklilik olmadan mantıklı bir şekilde birden fazla vaka dosyasına veya tedaviye atanması
 • 300'den fazla biçim gösteren Viewer
 • Tamamen entegre edilmiş tarama yazılımı üzerinden kağıt evrakları toplama

Hasta verileri yönetimi

 • Farklı veri kaynaklarından birçok farklı bilgi nesnesi, elektronik hasta dosyasında bir araya getirilir (örn. KIS, RIS, PACS, PDMS, MPA, görüntüleme yöntemlerinden vs.)
 • Yetkilendirme, kimlik doğrulaması ve istemci-sunucu iletişiminin SSL şifrelemesi sayesinde güvenlik
 • KIS, AD vs. sistemlerden yetkilerin devralınması ve bunun Doxis4'e ait bir yetki sistemi tarafından desteklenmesi sayesinde istikrarlı erişim koruması.
 • Çok dillilik sayesinde uluslararası olma durumu (Unicode özelliği)
 • Hasta dosyasına tüm erişimler için eksiksiz protokoller oluşturma