www.ser.de www.ser.at www.ser.ch www.ser-solutions.com www.ser-solutions.fr www.ser-solutions.ru www.ser-solutions.pl www.ser-solutions.es www.ser-solutions.pt www.ser-solutions.com.tr www.ser-solutions.nl www.ser-solutions.cn www.ser.ae

Gelen tüm belgeler ve tüm giriş kanalları için genel çözüm

Doxis4 ile otomatik gelen haberleşme işlemleri

Farklı kanallardan (posta, e-posta, faks, Web) her gün gelen belgelerin büyük hacmi, bu belgeler zamanında şirkette doğru alıcıya aktarılmadığı sürece iş süreçlerine ciddi bir şekilde yüklenir. Gelen belgeler, sık sık birden fazla çalışana ve bölüme aktarılmalıdır. Geleneksel posta ve e-posta dağıtımı ile bunu gerçekleştirmek oldukça zordur.

Doxis4 Inbound Center ile bir şirketin gelen tüm posta, e-posta ve faksları otomatik olarak toplanabilir ve dağıtılabilir. Taranan kağıt belgeler ve elektronik belgeler, sadece bir süreç içerisinde bir araya getirebilir ve bu sayede ortam kesintisinin olması önlenir. Bu çözüm, sadece büyük ölçekli şirketlerde değil, orta ölçekli şirketlerde de her geçen gün daha fazla uygulanmaktadır.

Avantajlar ortada: Aktarma ve bekleme süreleri ortadan kalkar. Tüm belgeler, geldikten hemen sonra ortam kesintisi olmadan konuya veya işleme göre düzenleme için hazırdır. Böylece işlem düzenleme faaliyeti önemli ölçüde hızlandırılır. Belgeler bir işleme atanır ve bu işlem üzerinden diğer tüm bilgiler doğrudan açılabilir.

Bu esnada tüm belge türleri işlenir: Yapılandırılmış belgeler (formlar), az yapılandırılmış belgeler (örn. faturalar, sevk irsaliyeleri vs.) ve özellikle e-posta iletişiminde veya genel yazışmalar esnasında kullanılan yapılandırılmamış metinler. 

Doxis4 ile gelen haberleşme işlemleri hakkında daha fazla bilgi alın

Avantajınız

 • Çok kanallı işleme imkanı, ortam kesintisini ortadan kaldırır
 • İçeriğe göre sınıflandırma ile otomasyon
 • Hızlı atama ve dağıtım, konu ve işlem düzenlemesini hızlandırır ve bilgi sağlama kapasitesini arttırır
 • İş süreçlerine doğrudan entegrasyon

Beceriler & Güçlü yanlar

 • Ortamları kapsayan işleme

  Doxis4 gelen haberleşme işlemleri ile dijital hale getirilen (taranan) ve elektronik belgeler bir süreçte olacak şekilde tüm giriş kanalları ve ortamlar işleme faaliyetine dahil edilebilir. Yapılandırılmamış serbest metin belgelerinin (örn. e-postalar) yanı sıra az yapılandırılmış olan belgeler ve formlar da desteklenir.

 • Tamamen elektronik işlem düzenlemesi

  Doxis4 ile gelen haberleşme işlemleri, Doxis4 iECM-Suite içerisinde elektronik işlem düzenlemesi ile birlikte ilerler. İşleme bölümüne gelen belgelere ilave olarak konuların tamamına tam erişim sunulur. 

 • Elektronik dosyalarla atama ve kaydetme

  Doxis4'te müşteri veya tedarikçi dosyaları gibi elektronik dosyalarla birlikte gelen belgeler ve e-postalar hızlı ve yapılandırılmış bir şekilde uygun kayıt klasörlerine kaydedilebilir. Bir müşterinin başvurular, siparişler, sorular ve diğer bilgiler ile birlikte tüm belgeleri ve e-postaları, böylece iş bağlamında günlük işlerde katılım gösteren iş arkadaşları veya izinde yetkili olan vekiller için de olmak üzere bir araya getirilmiş halde sunulur. Araştırma yaparken hem belgelerin ve e-postaların, hem de dosyaların içerikleri ve meta verileri, istenen bilgileri sağlar.

 • Business uygulamaları ile entegrasyon

  Doxis4 iECM-Suite ile gelen haberleşme işlemleri, talepleriniz ve görevleriniz doğrultusunda esnek bir şekilde başka Business uygulamaları ile entegre edilebilir. Genel ve özel arabirimler, servisler ve eklentiler, gevşek bağlantıdan dikişsiz birleştirmeye kadar olmak üzere çok yönlü entegrasyon senaryolarını mümkün kılar. Doxis4, ölçeklendirilebilir ve esnek bir şekilde organizasyonunuza ve iş süreçlerinize uyarlanabilir.

 • Sertifikalı, revizyon bakımından güvenli arşivleme

  Posta kutusu işlemlerinin tamamı, şeffaf bir şekilde belgelenir ve belgeler revizyon bakımından güvenli bir şekilde arşivlenir. Bir Doxis4 arşivi kullanıldığında, saklama süreleri otomatik bir şekilde yönetilir ve böylece saklama yükümlülüğü olan belgeler, yasal, firma içi ve sektöre özel Compliance yönetmeliklerine göre güvenli bir şekilde saklanır. Dünya çapında tanınan denetim şirketi Deloitte & Touche'nin Doxis4 iECM-Suite için uygun gördüğü IDW PS 880 sertifikası da bu güvenliğin sağlandığını kanıtlamaktadır. Buna göre Doxis4'te elektronik arşivleme, kurallara uygun, DV tabanlı muhasebe sistemlerinin esasları (GoBS) ve AO, HGB ve GDPdU uyarınca revizyon bakımından güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Posta kutusu

Doxis4, gelen postaların, faksların, e-postaların vs. dağıtımını hızlandırır, ortam kesintilerini önler ve işlem düzenlemesini kolaylaştırır.

E-posta

Doxis4, e-posta üzerinden iş yazışmalarını tamamen iş süreçlerine entegre eder ve saklama yükümlülüklerinin ve Compliance yönetmeliklerinin yerine getirilmesini destekler.

Faturalar

Doxis4, sipariş referansı olan ve olmayan gelen faturaların (borçlu faturaları) yanı sıra kısmi ve toplu faturaları, alacak dekontlarını vs. otomatik ve her gün güncel olacak şekilde işler.

Westfalen Gruppe

Westfalen Gruppe şirket genelinde kullanılan ECM platformu olarak Doxis güvenmektedir. Son 15 yılda SER sistemi sürekli olarak geliştirilmiştir ve yaklaşık tüm departmanlar ve şirket alanları Doxis4 ile çalışmaktadır.

devamını oku »
Eissmann Group Automotive

Eissmann Gruppe, şirket genelinde SER'in Doxis4 iECM-Suite ürününü kullanmayı tercih etti.

devamını oku »
DER Touristik

Şirketler grubu, Doxis4 çözümü yardımıyla her yıl yarım milyondan fazla gelen faturayı otomatik bir şekilde işlemekte ve tüm fatura belgelerini revizyon bakımından güvenli bir şekilde SER arşivine arşivlemektedir.

devamını oku »
Landschaftsverband Westfalen-Lippe

LWL, bölümler arası bir şekilde SER tarafından sunulan entegre edilmiş ECM'ye güvenmektedir. Elektronik dosyalar, arşivleme, fatura kontrolü ve KTQ el kitabı kullanılmaktadır.

devamını oku »
LBS

LBS'nin Doxis4 sisteminde bugün şimdiden 43 milyon belge bulunmaktadır. 300 LBS çalışanı, örneğin yapı tasarruf dosyası, kredi dosyası, hukuk dosyası gibi elektronik dosyalarla çalışmaktadır.

devamını oku »
Göttingen Belediyesi

Göttingen Belediyesi, eGovernment'a geçiş yaptı ve SER'in desteği ile ilk organizasyon birimlerinde elektronik dosya yönetimini uygulamaya aldı.

devamını oku »
Dürr Dental AG

Dürr Dental AG, sevk irsaliyelerinin ve gelen faturaların işlenmesini otomatik hale getirdi ve Doxis4 çözümünü lider IFS-ERP sistemi ile entegre etti.

devamını oku »
Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen

Ärztliche Verrechnungsstelle Büdingen'de Doxis4 iECM-Suite'dan arşiv, DMS, e-dosyalar, posta kutuları, iş akışı, Capture ve SmartOfficePlus uygulamaları kullanılmaktadır.

devamını oku »
EDEKA Nord

EDEKA Nord, belgeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde kağıt olmadan kullanıma sunmak amacıyla piyasalarındaki planları, kabulleri, sözleşmeleri, cari hesapları vs. elektronik nesne dosyalarında yönetmektedir.

devamını oku »
Kayıtlı kullanıcılar için özel +Content
Sunucu tarafında biçim dönüştürme - Doxis4 Rendition Server
Bilgi Sayfası

Sunucu tarafında biçim dönüştürme - Doxis4 Rendition Server

Bilgi Sayfası »